Preekskets 27 Oktober 2019 Ds Jacques – Genade en waarheid


Teks:  Johannes 4:1-41

Liedere:  220:1,2    241:1,3    284:1,2,3

 

Jesus en Sy dissipels besluit om van Judea na Galilea te gaan om daar verder te bedien.  Die Fariseërs het te wete gekom waarmee Jesus en Sy dissipels besig was.  Jesus en Sy dissipels reis deur Samaria.  Dit op sigself is reeds vreemd.  Daar was nie groot liefde tussen die Jode en Samaritane nie.

Tydens hul reis raak hulle honger en dors.  Jesus stuur Sy dissipels om in die dorp te gaan kos koop.  Hy stuur hulle nie omdat Hyself lui is en nie bereid is om self te loop nie.  Later in die verhaal verklaar die vrou wat Hy hier ontmoet self dat Hy ‘n profeet is en daarom alles van haar weet.  Jesus weet dat daar ‘n ontmoeting met ‘n vrou gaan plaasvind en dat Hy hierdie tyd gaan gebruik om Sy boodskap van genade aan haar te deel.

Die Samaritaanse vrou kom by die put aan en vind Jesus daar.  Hy vra vir haar om vir Hom water te skep, want Hy het nie iets by hom waarmee Hy die water uit die put kan kry nie.  Die vrou vind hierdie versoek vreemd.  Mans praat nie sommer net met vreemde vrouens in die openbaar nie, en veral nie Joodse mans met Samaritaanse vroue nie.

Tog is dit so ironies dat Hy wat alles het om te gee vir haar iets so eenvoudigs soos water vra.  Hy sê dan ook vir haar dat as sy geweet het wat Hy het om te bied, sou sy enige iets doen om daarvan te kry.  Hy het Lewende Water wat haar dors vir Ewig sal les.  Sy is natuurlik onmiddelik nuuskierig hieroor.  As Hy dit darem vir haar kan gee sal dit wonderlik wees.  Dan sal nie meer nodig hê om ver te loop en ‘n swaar emmer water uit ‘n put hoef te trek nie.

Hy stel Homself dan op ‘n unieke manier aan haar bekend.  Hy sê dat Hy alles van haar weet.  Sy kom alleen om 12 uur na die put, sy het al ‘n string mans gehad en die een wat sy nou het is ook nie eens haar wettige man nie.  Hierdie man moet ‘n profeet wees.  Hoe anders is dit moontlik?  Sy besluit om die geleentheid te gebruik om aan hom sekere geestelike kwelvrae te vra:  Hoe en waar moet God presies aanbid word?

Dan die geheim wat bekend gemaak word:  In Gees en in Waarheid.  Nie by ‘n spesifieke plek nie.  Dit gaan oor My.  Ek is die langverwagte Messias.  Daarom kan Ek vir jou die Ewige Water gee.  Ek kom na jou toe met Genade en Waarheid.  Een kan nie sonder die ander nie.  Leef nou ook volgens albei.