Preekskets 02 Februarie 2020 Ds Jacques – Voer my opdragte uit


Teks:  Johannes 14:15-24

Liedere:  199:1,3   209:1   190:1,2,3

 

Wat doen jy sommer van self?  Daar is baie dinge in ons lewe wat ons doen sonder om eers daaroor te dink hoe ons dit moet doen.  Dit was egter nie altyd in ons lewe so nie.  By ons geboorte kom ons as ‘n hulpelose klein wesentjie in die wêreld in.  Ons ouers kan ons nie aan ons eie genade oorlaat nie.  Ons kan nie na  onsself omsien en vir onsself sorg nie.  Hulle het die taak om ons te voed, te versorg en te leer.  Met verloop van tyd word ons al meer vaardig.  Ons leer om self te eet, om te loop, om te praat en nog vele meer.

Aan die begin is hierdie vaardighede maar nog rukkerig, onnatuurlik en moeilik.  Ons ouers neem ons af, spog by ander mense oor wat ons al kan doen en lag ook soms baie lekker vir ons pogings.  Met tyd raak ons al meer vaardig, tot by ‘n punt wat baie van hierdie dinge natuurlik of instinktief plaasvind.  Wanneer dit gebeur doen ons hierdie dinge sonder om eers daaraan te dink.  Dit is ingeoefen.  Weer die vraag:  Wat doen ons sommer van self, instinktiewelik, sonder om eers daaroor te dink?

Die Bybel sê dat ons instinktiewelik sonde doen.  Ons is so geprogrammeer, in sonde ontvang en gebore.  Ons ouers besluit nie net een dag dat ons nou oud genoeg is sodat hulle ons kan begin leer om sonde te doen nie.  Ons doen dit baie goed sommer vanself.  Dit is natuurlik of instinktiewelik net daar.  Ons kan dit ontken en sê dis nie so nie, of afmaak asof dit glad nie so erg is nie of ons kan na die Here draai en sê: Leer my, lei my, net soos U wil.

Die teks sê dat die Here wil hê dat ons Sy opdragte moet uitvoer.  Dit kom nie natuurlik of instinktiewelik nie, want ons natuurlike reaksie is juis eerder om te sondig.  Daarom is dit nodig om doelbewus te besluit om onder die leiding en heerskappy van God te staan.  Wanneer leer ‘n mens iets die maklikste aan?  Wanneer dit vir jou lekker is, of wanneer jy erkenning kry vir wat jy doen.  Wanneer ouers vir jou hande klap of met jou spog.  Wanneer jy weet dat jy hulle trots maak deur wat jy doen.  Net so werk dit ook met ons navolging van God.  Ons moet besef dat God trots is op ons.  Hy wil as te ware met ons spog.  Wanneer ons Sy oneindige liefde vir ons besef, wil ons Hom trots maak, Hom behaag.