COVID-19


Vlugtelingkampe reg oor Afrika, die Midde Ooste en Asië is oorstroom met getraumatiseerde en ondervoede mense, met gebrekkige toegang tot mediese sorg.  Dit is die perfekte teelaard vir die aansteeklike virus.  Sosiale afsondering is onmoontlik, seep en water om hande mee te vas is skaars.  Miljoene mense loop so die gevaar om COVID-19 op te doen.   Tog is die grootste gevaar om nie vir Jesus deur jou leeftyd te vind nie.  Die oes is werklik gereed.  Bid dat die Woord die kampe sal bereik en lewens in die kampe sal verander.  www.tr.im.wb14