Preekskets 29 Maart 2020 Ds Jacques – Ware genesing kom deur Jesus


Teks:  Titus 3:3-8

 

As ‘n mens na die corona-virus kyk wat tans die hele wêreld in ‘n staat van inperking inforseer het, kan ‘n mens baie hieruit oor ons as mens se verhouding met die Here leer.  Net soos wat die virus deur die toedoen van een mens in China in die wêreld beland het, maar reg oor die wêreld versprei en alle mense se lewens bedreig, het die sonde ook deur Adam en Eva in die wêreld gekom en daardeur alle mense voor God skuldig gemaak.

Verskillende veiligheidsmaatreëls word ingestel en toegepas om so te probeer om mense veilig te hou en teen die virus te beskerm.  Niks hiervan maak egter die virus dood nie.  Dit is slegs menslike pogings om jouself teen die virus te beskerm, maar daar is geen waarborg dat jou pogings 100% suksesvol sal wees nie.  Die enigste manier wat sal werk is indien wetenskaplikes met ‘n teenmiddel vorendag kan kom waarmee mense ingeënt kan word.  Hierdie teenmiddel sal jou dan teen die uitwerking van die virus beskerm.

Dit klink vir my baie soos wat godsdiens ook werk.  Daar is soveel verskillende gelowe in die wêreld wat elkeen deur sy manier van doen probeer om vir die mens rustigheid oor sy of haar sonde te bring en die mens dan van ‘n goeie verhouding met te probeer verseker.  Elkeen hiervan is egter net mense pogings.  Ons kan so hard en so toegewys as wat ons wil hieraan meedoen, maar daar is geen waarborg dat ons ooit suksesvol sal wees nie.  Op die meeste sus dit mense se gewetens.

Waar die antwoord?  Natuurlik in die entstof wat die enigste werklik oplossing is.  Vir verlore gaande mense is hierdie entstof die kosbare bloed van Jesus Christus wat aan ‘n kruis by Golgota gevloei het.   Hierdie godelike bloed het vir elke mens die moontlikheid van redding kom verskaf.  Net soos met die entstof wat geen waarde gaan indien net erns ontwikkel word en dan in ‘n kas weggesteek word nie, sal die bloed van Jesus Christus ook nie redding vir mense bring as mense nie in Jesus se Verlossing glo nie.  Dit moet deur mense ontvang word om redding te gee.

Wanneer ons die verlossing van Jesus ontvang het word ons nie meer gesien as verlorenes nie, maar as vrygekoopte, erfgename van die lewende God.  Dit is wonderlike nuus, maar saam met die ontvang daarvan kry ons ook ‘n groot verantwoordelikheid.  Ons is nou draers van hoop en moet hierdie hoop aan ander oordra.  Kom ons wees getrou in hierdie opdrag.