Preekskets 12 April 2020 Ds Jacques – Volkome blydskap


Teks:  Johannes 15:9-17

Die graf is leeg.  Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan.  Met hierdie woorde groete Christene mekaar al vir die laaste 2000 jaar op Paassondag.  Dis die wonderlikste woorde, die belangrikste woorde wat ooit uitgespreek is.  Jesus Christus het die dood oorwin en deur die Paasgebeure is Hy verheerlik en kan ons werklik leef.

Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.  As enige iemand ooit aan hierdie woorde se waarheid twyfel, moet hulle net weer die Paasverhaal lees.  Jesus sê nie net die woorde nie, Hy wys ons deur Sy dade wat hierdie woorde werklik beteken. 

Dan daag Jesus Sy volgelinge uit.  Hy is die weg, die waarheid en die lewe.  Sy opdrag aan Sy volgelinge is nie net wees vir mekaar lief nie, maar bly in die liefde.  Volg die weg, hoor die waarheid en leef die lewe.  Dis meer as om net te sê ek het Jesus lief. 

En Jesus kan dit van ons vra, want Hy het dit reeds kom bewys.  God het nie net gesê Hy het die wêreld lief nie, Hy het gewys hoe lief Hy die wêreld het deur Sy eniggebore Seun na die wêreld te stuur om hier vir ons te kom sterf.  Dit is die bewys van God se liefde. 

Het ons God werklik lief?  Dan sal dit wat ons doen ooreenstem met dit wat ons bely.  Ons dade red ons nie, maar ons dade wys baie duidelik dat ons gered is.  Jesus leer ons hier dat geen mens groter liefhet as die een wat bereid is om sy lewe vir sy vriend af te lê nie.  En dit was hoe lief Jesus ons het.  Nou verwag Jesus dieselfde van ons.  Ons is nie meer ondergeskikte nie, maar Sy vriend, gelykes.  Hy het ons alles van die Vader geleer.  Hy is nou die wingerdstok en ons die lote wat in staat is om deur die voeding wat ons van Hom ontvang Sy liefdesgebod te kan uitvoer.  Dit is die vrugte wat ons as navolgers van die Verlosser moet dra.  Die gevolg is dan dat ons blydskap volkome sal wees, net soos wat Sy blydskap volkome is.  Ons ervaar dieselfde as Hy want ons is nou Sy gelykes, Sy medewerkers.  Kom ons doen wat Hy van ons verwag.