Preekskets 31 Mei 2020 Ds Jacques – Die God van die hemel sal ons laat slaag


Teks:  Nehemia 2:11-20

Die tyd waarvan ons hier lees is ‘n tyd van groot ontwrigting in Israel se geskiedenis.  Die volk is in ballingskap weggevoer, die land is verwoes en die mense het verskriklike verliese gelei.  Die volk het nou na jare toestemming gekry om terug te keer na die verwoeste land, om weer daar te gaan woon en om dit te herbou.

Nehemia bly agter en werk vir die koning in Susan.  ‘n Paar Jode kom terug en hy kry die geleentheid om by hulle te hoor hoe dit daar gaan.  Wat hy hoor ontstel om vreeslik.  Dit gaan ellendig.  Die mense leef in armoede en Jerusalem is heeltemal verwoes. 

Nehemia huil hieroor.  Die Jode het so uitgesien om terug te keer en nou dit.  Hy begin ernstig tot God bid.  Hy bely sy volk se sondes, dank God vir die uitkoms en herinner God aan Sy beloftes.  Maar sy hart bly bedruk.  Tot so ‘n mate dat die koning agter kom dat iets hom pla.

Hy is baie bang om met die koning hieroor te praat, maar aangesien die koning daarop aandring, stel hy sy saak.  Hy is so hartseer omdat die stad van sy voorvaders in pyn lê.  Hy vra toestemming om daarheen te gaan en te gaan help om die stad te herbou.  Die koning gee hom die nodige toestemming en voorsien hom ook van die regte briewe sodat hy veilig kon reis en ook die nodige boumateriaal kon bekom.

In Jerusalem tref hy totale verwoesting aan, met Israeliete wat heeltemal moed verloor het.  Verder het die buurvolke ingetrek en spot hulle die Jode wat dink dat hulle dit sal regkry om Jerusalem te laat herleef.  Hy kon so maklik self moed verloor het in hierdie omstandighede.

Luister net na sy antwoord in vers 20:  Hy ken God.  Hy vertrou God.  Hy weet hoe God werk.  God is heeltemal anders as ons en werk heeltemal anders as ons.  Juis wanneer ons geen uitkoms sien nie en ons God bly vertrou gebeur die wonder – “Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen”. Pinkster is juis die tyd waarin ons daaraan dink dat God beloof het dat Hy ons nooit alleen sal laat nie.  Hy het Sy Gees op ons uitgestort sodat ons enige aanslag van hierdie wêreld met Sy nabyheid en in Sy krag kan aanpak.  Met Hom aan ons sy sal ons slaag en sal ons nie moed verloor nie.