Indië


Baie armoedige ouers vervreem hulself van hul dogters deur hul dogters in ‘n huwelik aan Yellamma, die Hindu godin van vrugbaarheid, te gee.  Hierdie dogters raak devadasis, prostitute op ‘n ouderdom so jonk as 11 jaar of selfs jonger.  Die geld wat hulle ontvang word as ‘n geskenk aan die god gegee en hulle word verbied om ooit te trou.  Baie word na die stede gestuur.  Alhoewel die praktyk verbied word, vind dit steeds plaas.  Bid dat Christen werkers ware hoop aan die ongeveer 50 000 devadasis, wat in absolute haglike toestande leef, sal bring.  www.tr.im/wb25