Preekskets 28 Junie 2020 Ds Jacques – God : Ewig en onveranderlik


Teks:  Numeri 23:13-16

Liedere:  168:1,3   214:1,2,3   491:1,4,5

Heraclitus:  “The only thing that is constant is change”.  Ons vertaal dit met, die enigste iets waarvan ons seker kan wees is dat alles verander.  Hiermee troos mense mekaar in moeilike omstandighede.  As ‘n mens besef dat alles verander help dit jou in moeilike omstandighede om te besef dat dit wat jy tans beleef ook sal verby gaan.  Hou dus moed. 

Ons as mense hou egter nie baie van verandering nie.  Ons hou van roetine en die bekende.  As dinge dan begin verander, selfs as daar die vooruitsig is dat die verandering verbetering gaan bring, is ons gewoonlik daarteen gekant.  As die verandering nog dit wat vir ons waardevol, bekend en lekker is bedreig, is ons ongelukkigheid selfs nog groter. 

Dit is juis dan dat ons ‘n ankerpunt in ons lewe nodig het, iemand of iets wat nie deur die verandering geraak word nie en daarom vir ons sekerheid bied is sulke tye.  Almal sal saamstem dat dit vir ons troos en rustigheid bied, maar dan moet jy sekerheid hê oor die anker, seker wees wie en wat die anker is en wat jy moet doen om geanker te wees. 

In hierdie teks vind ons dat ‘n tyd van groot onrustigheid vir ons geskets word.  Oorlog vind plaas en mense se lewens word ontwrig.  Twee karakters staan sentraal.  Aan die een kant kry ons ‘n heidense koning wat ‘n waarseër raadpleeg om hom by te staan.  Sy versoek is dat die Israeliete vervloek moet word sodat hy hulle kan verslaan.  Hy het groot vertroue in die waarsêer se krag en vermoëns.  Bileam sê egter vir hom dat dit nie so werk nie.  Hy kan nie aan die koning se versoek toegee nie.  Selfs al sal die koning hom met vragte besittings en groot rykdom beloon, kan hy nie iets sê wat nie deur die Here beveel is nie.  Hy sê net wat God sê. God kan nie gemanipuleer word nie.  God is nie ‘n mens dat Hy soos ‘n mens beïnvloed kan word nie.  Hy verander nie Sy gedagtes nie.  Geen krag kan met God se krag vergelyk word nie.  God was nog altyd getrou en daarom kan ons op Hom vertrou, dus in Hom geanker wees.  Dié wat so op Hom vertrou beleef Sy seën.  Wanneer die lewe vir ons deurmekaar en onseker lyk, onthou:  Vertrou op die Here.  Hy is ewig en onveranderlik.  Hy sal altyd met ons wees.