Preekskets 19 Julie 2020 Ds Jacques – Om kind van God te wees


Teks:  1 Johannes 2:28-3:10

Liedere:  223:1,3    387:1    542:1,2

‘n Professor het na ‘n paar jaar ‘n klompie van sy gewese studente by sy huis ontvang.  Tydens die geleentheid het hulle oor hul lewe gesels.  Baie was suksesvol in hul loopbane en gevestig in hul gesinne.  Nie lank nie, of hulle het begin kla oor die stres van die lewe, die groot uitdagings wat die werk aan hulle stel, die uitdagings van gesinslewens en die kompetisie wat daar onder mense bestaan.  Die professor het hulle met koffie bedien, maar op die skinkbord wat hy die vertrek ingebring het, was daar ‘n verskeidenheid van koppies geplaas, waardevolle koppies tot plastiek bekers.  Nadat almal hul koffie geneem het, het hy hulle na die oorblywende koppies op die skinkbord laat kyk.  Die waardelose koppies het oorgebly.  Die punt wat hy wou maak is dat ‘n mens so ingestel is dat jy altyd die beste vir jouself wil hê.  Selfs in iets so eenvoudigs soos om ‘n koppie vir jou koffie te kies.

Tog is die houer waarin jy jou koffie drink nie van belang nie, dit gaan eerder oor die koffie kwaliteit.  So werk dit ook in die lewe.  Ons is so geneig om altyd die beste te wil hê en sukses na te jaag.  Volgens hom is dit die koppies waarop ons fokus.  Die gevolg is dan dat ons die koffie, dit wat werklik van belang is in die lewe, begin mis.  Ongelukkig is hierdie gejaag ook die dinge wat die grootste stres in ons lewens veroorsaak. 

Sy oplossing is dat ‘n mens op die waardevolle dinge in die lewe moet fokus deur eenvoudiger te begin leef, oorvloedige liefde uit te deel, waarlik vir ander om te gee en vriendelik te wees teenoor die mense om ons. 

Vandag se teks stel dit aan ons dat ons dat God se kriteria vir ons lewe ook anders werk.  God vra van ons om as regverdige mense te leef.  Die wat regverdig lewe is werklik kinders van God.  Ons moet leer om volkome in God te glo en Hom te vertrou.  Ons moet ons vrese vir Hom gee.  Ons moet na ons medemens omsien.  Ons moet Sy Woord bestudeer en volgens die Woord se riglyne leef.  Psalm 112 help ons met hierdie riglyne.  Ons moet besef dat God ons baie lief het en eerste lief gehad het.  Ons moet besef dat ons hierop moet reageer en ons moet seker maak dat ons in Hom bly.  Dan sal ons nie beskaamd voor Hom staan wanneer Hy ons kom haal nie.  Ons is nou kinders van God.  Ons leef hier as Sy kinders.  Ons weet nog nie wat ons gaan word wanneer Hy ons kom haal nie, maar in wat ons in Jesus sien kry ons reeds ‘n voorsmaak van wat ons gaan wees.  Daarom leef ons met verwagting en sien ons uit na wat vir ons wag.  Tot dan leef ons rein en fokus op die dinge wat werklik saak maak.