Preekskets 11 Oktober 2020 Ds Floors Ellis – Wanhoop > Vertroue > Hoop


Teks:  Habakuk 1:1 + 2:1-4 + 3:17-19

Hab 1:1 ‘n Uitspraak van die Here wat Hy aan die profeeet Habakuk geopenbaar het … God is hier aan die woord, glo dit wat geskryf is !!!

Habakuk is ‘n sensitiewe mens-mens, ons moet ook sensitief wees vir mense.

Habakuk is ‘n profeet/boodskapper van God, ‘n bemiddelaar tussen God en mens.

Habakuk en die volk se werklikheid is baie sleg, waarskynlik was die Babiloniërs daarvoor verantwoordelik.  En daarom, eg menslik, word al die waarom-vrae gevra [why me Lord].  Die volk wanhoop en soek antwoorde by die Here.  Dit lyk dan of hulle geen antwoorde kry nie, maar hulle kry wel perspektief op hul situasie.

Hab 2:1 Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê

Die werklikheid is soms soos ‘n diep put.

Kyk af, sien die bodem, kyk rondom, sien die walle, kyk op, roep om hulp, vat hande met een buite die put en gaan een stap verder, klim op teen ‘n uitkyktoring, sien daar is ‘n toekoms, nie wanhoop maar vertroue.

Twee beelde …

1=Windpomp:  Die windpomp staan waar die boorgat met water is, die windpomp gaan soek nie die wind nie, hy bly staan en wag geduldig op die wind.  Die wind lyn die windpomp se stert op sodat kop/wiel/gesig vir wind kyk, dan draai wiel, dan is daar water.  Habakuk is soos ‘n windpomp, wag gedulddig op die Here, die Here sal die oplyn werk doen, wind/krag gee, Hy sal water/lewe gee op sy tyd.

2=Spurgeon se beeld [1 Kor 13:13] …

Liefde bou met harde werk, kniel-werk trappe vanuit jou harde werklikheid na bo.

Geloof klim met vasbyt trappe uit boontoe.

Hoop sit heel bo ‘n venster in, kyk, kry perspektief, daar is ‘n toekoms in Jesus.

Sien u hoe ontwikkel Habakuk, eers kla, dan bid en wag, dan hoofstuk 3=HOOP

Hab 3:17 Al sou [6 maal] … lees dit asb

Hab 3:18 Nogtans sal ek jubel in die Here … Dit is die nogtans-geloof, die perspektief-geloof.

Die Bybel is die Here se belofteboek.

Maar die Bybellesers die verklaarders, die vertalers, kan verkeerd verstaan en vertaal.  Daarom, in alle liefde, vertrou die Gewer van die beloftes, die Beloftemaker en nie in die eerste plek die interpreteerders nie.  Dan sal ek wel nog baie maal sê:  Here, ek verstaan nie, maar Here, ek vertrou U. 

Lees asb Liedboek 528.

Ek verduidelik geloof op ‘n oor-vereenvoudigde wyse …

Vat die Here van die Woord met jou kop

Vat die Here van die Woord met jou hart

Vat dan jou 2 hande en doen wat die Woord sê.  En hoe gemaak met jou unieke harde werklikheid?

Kla/praat met die Here.

Kyk op uit jou put, klim teen uitkyktoring, die windpomp uit en wag op die Here. En al is jou werklikheid ook wat, die nogtans-geloof in God sal jou maak aangaan tot die dag jy jou plek wat Jesus vir jou voorberei het, sal inneem.