Preekskets 27 September 2020 Ds Jacques – Staan vas, staan sterk


Teks:  Filippense 1:27-2:4

Wie is ons?  Waarom is ons soos ons is?  As ons antwoorde op hierdie vrae kry, help dit ons met ons daaglikse optrede.  Paulus is besig om aan ‘n gemeente te verduidelik wie hulle in Christus is.  Hy besef dat die gemeente in ‘n erg vyandige omgewing moet funksioneer.  Daarom help hy hulle om hul identiteit in Christus te verstaan, sodat hulle nie afgeskrik sal raak deur hul omgewing nie.  Die teks help ons ook vandag in ons lewensomstandighede om sterk te bly staan.

Paulus begin deur die gemeente daaraan te herinner dat hul identiteit in Christus geanker is.  Geloof in Christus is wat hulle van die mense om hulle onderskei.  Dit het ongelukkig dan ook die gevolg dat hulle lyding ervaar.  Dit is die realiteit van geloof in Jesus Christus.  Daar sal altyd die wees wat teenkanting toon teen die wat glo.  Maar juis omdat hulle glo sal hulle oor die vermoë beskik om sterk te staan en nie in te gee wanneer die druk toeneem nie.

Die gemeente moet onthou dat hul troos in Christus lê.  God spoor hulle deur Sy liefde aan om te volhard en vir Hom te leef.  Die Gees word as ‘n verdere ondersteuner in hulle geplaas.  Die gemeenskap wat die gemeente met die Gees het onderskei hul en ondersteun hul verder.  Die gemeentelede is ook daar vir mekaar.  In hul meelewendheid en in hul innige meegevoel met mekaar se omstandighede, versterk en ondersteun hulle mekaar. 

As hulle hul gemeente en hul geloof op hierdie beginsels bou, kan Paulus daarop aandring dat hul lewe in oorstemming met die roeping wat God vir hulle het, sal wees.  Hulle moet daarom volkome eensgesind lewe.  Hulle moet een in liefde, een van hart en een van strewe wees.  Dit help hulle verder om mekaar te ondersteun, maar dit dien ook as ‘n duidelike getuienis na buite dat hulle aan God verbind is en onder Sy leiding leef.  Dit sal maak dat hulle volkome standvastig sal bly in hul oortuigings en optrede.  Laastens herinner Paulus hulle daaraan dat niks hiervan vanuit hulself moontlik is nie.  Dis genadewerking van God.  Daarom moet hulle God in alle nederigheid volg.  As hulle volgens hierdie beginsels leef sal hulle sterk bly staan en ‘n verskil vir God in hul omgewing kan maak.  Hierdie beginsels het nog nooit oor die jare verander nie.  Dit word steeds vandag van elkeen van ons verwag.  Kom ons sorg dat ons so leef, geanker in Jesus, verbind aan mekaar en in nederigheid soos God dit van ons verwag. Dis wie ons in Christus is.