Preekskets 4 Oktober 2020 Ds Jacques – Laat my lewe vir U aanneemlik wees


Teks:  Psalm 19

Liedere:  203:1,2,3   191:1,3   184:1,2,3,4   258:1,2,3

Die hemel getuig van die mag van die Here.  Astroloë vertel ons hoe groot die uitspansels van die hemelruim is.  Soos wat groter en beter teleskope ontwikkel word, word net meer van die grootheid raakgesien en ontdek.  Met die blote menslike oog sien ons die pragtige skepping en grootheid raak.  Ons staan in verwondering voor God se almag.  Die presiesheid waarmee God dit alles geskape het en in stand hou, verstom ons.

Dan gee God aan ons Sy Woord.  Sy lewende Woord waarin ons Hom as hierdie Skepper God kan leer ken.  Die Woord is soos die res van die skepping volmaak, onveranderlik en onfeilbaar.  God gee lig en lewe.  Die gebod van God is helder.  Hierdie gebod gee insig aan die wat dit leef en hul lewens daarvolgens inrig.  Die bepalings van die Here is reg.  Elkeen is regverdig. 

Die Psalm is ‘n getuienis waarmee die Psalmskrywer verklaar dat hy as dienaar van die Here hom daardeur laat lei.  Vir hom is dit ‘n teken van ware dienskneg wees, naamlik wanneer die dienskneg se lewe deur God gelei word.  God leer ons hoe om te lewe en dan gee Hy ons alles wat ons nodig het om so te kan leef. 

Die vraag wat aan ons gestel word is of ons daarna luister en dit wat van ons verwag word wel doen.  Geloof gaan nie daaroor om God te probeer manipuleer sodat ons in alles ons sin kan kry nie.  Geloof gaan eerder daaroor dat ons ons wil onder God se wil plaas en hom vertrou in alles.  Soos die stroie van ‘n seun wat mense se gras sny vir sakgeld en wat dan ‘n tannie skakel om te probeer om haar te oorreed om van sy dienste gebruik te maak.  Wanneer sy dan nee sê is hy nie juis teleurgestel nie.  Die rede daarvoor is dat sy reeds ‘n kliënt van hom is.  Hy het op so ‘n manier probeer uitvind of sy met sy diens tevrede is.  Op so ‘n manier moet ons prioriteit ook wees om ‘n lewe te leef wat vir God aanneemlik is.  Ons moet onsself deur God se oë sien en deur Sy oë beoordeel.  Wanneer ons dit regkry en doen is ons besig om ware diensknegte van God te wees, soos wat die skrywer van hierdie Psalm ons tereg oproep om te wees.