Kasakstan


Pastoor Viktor is besig om vrug op sy gebede van 20 jaar te sien.  Die moeilike COVID tyd het baie mense na God vir vergifnis laat draai.  Gelowiges het begin verenig en ongelowiges het gelowiges na hul huise begin nooi.  Hy deel:  “Ons het in die oggende buite bymekaar gekom om Bybel te lees en vir tee.  Ons het altyd baie gaste ontvang.  Die pandemie het almal geskud, tog bring dit goeie vrug vir die ewigheid.”  www.tr.im/wb49