KERSBOODSKAP DESEMBER 2020


Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!    Lukas 2:11

Vir eeue het die Jode die Messias wat voorspel is verwag.  Die Joodse profete het daarvan gepraat.  Uiteindelik breek die groot dag aan:  Jesus Christus, die Verlosser, die Seun van God word in Bethlehem gebore.  Die afwagting is verby…. en dan die onverwagse.  Die grootste Koning word in ‘n stal gevind.  Geen vertoon, geen weelde, geen prag. 

Kan dit waarlik die Verlosser wees?  Die Een vir wie die wêreld al vir so lank wag?  Ja dit is die Een.  Al is Hy so onverwags anders.  Hy is nie ‘n doodgewone aardse leier nie.  Hy is die Seun van God.  Daarom steur Hy Hom nie aan prag en praal nie.  Hy kom om Sy Vader se wil op aarde uit te voer en ons te leer hoe ons in navolging van Hom moet volg.  Hy is die Groot Dienskneg, wat Sy lewe aflê sodat ons kan leef.

Dit is hierdie Verlosser wat ons by die krip leer ken.  Dit is Hy wat ons roep:  Neem jou kruis op en Volg My! 

Mag elkeen van u hierdie Kersfeestyd aangeraak word deur hierdie onverwagse heerser.  Mag u geraak word deur die genadige hart van ons God.  Mag u troos en vrede vind in Sy nabyheid.  Mag u op Sy roepstem reageer en vir Hom getuig deur u lewe.

Van uit die pastorie wil ons Myburgh’s vir elke gemeentelid baie dankie sê vir elkeen se ondersteuning en betrok-kenheid by die gemeente en ook by ons as gesin se lewens.  Dis vir ons wonderlik om deel van die Noordoos-Pretoria familie te kan wees.  Vanjaar was vol uitdagings en vir elkeen van ons baie vreemd.  Ons het nie toegelaat dat dit ons onder kry nie. 

Dankie daarvoor.  Veral dank aan ons Hemelse Vader wat ons in Sy liefde toevou en beskerm. 

Mag elkeen van u hierdie jaar ‘n besonderse Christusfees beleef en mag 2021  ‘n jaar vol vreugde wees. 

Ds Jacques, Liesl, Karli & Jani