Preekskets 08 November 2020 Ds Jacques – Ons het Christus as ons voorspraak


Teks:  1 Johannes 2:1-6

Liedere:  46:1,3   18:1,6   8:1-5

Wat is die rol van ‘n voorspraak?  Daar word baie keer in vandag se tyd gesê: “Dis nie wie jy is wat tel nie, maar wie jy ken”.  ‘n Voorspraak is iemand wat ‘n goeie woordjie vir jou by iemand anders doen.  Wanneer jy vir bevordering of vir ‘n nuwe betrekking aansoek doen, is jou kans baie beter om die werk te kry as iemand ‘n goeie woordjie oor jou oordra aan die persone wat die aanstelling moet doen.  Dit koppel dan iets persoonliks aan jou aansoek.  Dit is nie net meer papiere en ‘n naam wat voor die komitee op die tafel lê nie. 

Wat kwalifiseer iemand om ‘n goeie voorspraak vir jou te wees?  Nie alle mense wat iets oor jou te sê het gaan noodwendig ‘n positiewe bydrae tot jou aansoek voeg nie.  Soms mag so ‘n persoon se mening selfs jou aansoek benadeel.  Die persoon wat vir jou voorspraak doen moet aan die lede van die komitee bekend wees.  Dit moet iemand wees wat as regverdig, betroubaar en eerlik bekend staan.  Dit moet ook iemand wees wat vanuit ‘n gesagsposisie praat.  Dan tel sy mening en sal mense daarna luister. 

As iemand vir jou voorspraak gedoen het en jy tree egter nie op soos wat daar van jou verwag word nie, word die voorspraak se oordeel skielik bevraagteken.  Die verhouding wat hy met die lede van die komitee het word benadeel en hy kan selfs vir jou kwaad word dat jy sy naam so deur die modder gesleep het.  Sy reputasie ly skade. Die werkgewer sal dan ook hard probeer om van jou ontslae te raak. 

In vandag se teks word daar vir ons gesê dat Jesus daardie rol as voorspraak vir ons inneem.  Hy is die een wat ‘n goeie woord oor ons te sê het.  Dan stuur Hy ons in die wêreld in om te gaan optree volgens dit wat Hy oor ons gesê het.  Hy is die heel beste voorspraak, want Hy is regverdig, eerlik, betroubaar en Hy praat vanuit die grootste gesagsposisie moontlik. Ongelukkig tree ons nie altyd op soos ons moet nie.  Die wonderlikste is egter dat Hy steeds vir ons bly intree, selfs al stel ons Hom teleur.  Hy bly voorspraak doen vir ons.  Hy toon Sy kruiswonde en verklaar ons vry en herstel ons verhouding met God.  Hy hou aan om vir ons kans op kans op kans te gee.  Hy staan by ons.  Leef so dat ons Voorspraak trots kan wees op ons en deur ons verheerlik kan word.