Preekskets 15 November 2020 Ds Jacques – Nuutgemaak deur Jesus


Teks:  1 Johannes 2:12-17

Liedere:  183:1,2   167:1,2   332:1-4

Hoe kan ons daarvan seker wees dat Jesus wel vir ons as ‘n voorspraak by Sy Vader intree?  As ons na ons lewe kyk behoort Jesus nie baie gelukkig met ons pogings te wees nie.  Ons kan egter daarvan oortuig wees dat ons deur Jesus nuutgemaak is en daarom vir God aanvaar is, omdat Jesus dit self vir ons sê.  Hy sê dat ons sondes vergewe is.  Hy wil hê dat ons Sy karakter en Sy Vader se karakter moet leer ken.  Ons moet besef hoe oneindig lief God drie-enig vir ons is. 

Jesus verseker ons daarvan dat ons die Vader deur Hom kan leer ken.  Hy het self al ons skuld op Hom geneem en daarom kan Hy vir ons sê dat ons in Sy oorwinning deel.  Hy sê dat ons as gevolg van ons assosiasie met Hom deel kry aan Sy oorwinning.  Dit is soos wanneer jou sportspan ‘n groot toernooi wen en jy vir almal vertel: “Ons het gewen!”  Jy was nooit deel van die span of op die veld nie, maar omdat dit jou span is, jy die span ondersteun en jouself met die span assosieer, raak jy so deel van die span en die span se prestasies dat jy wel kan sê: “Ons het gewen!”.

Jesus nooi ons uit om dit ook oor Hom te sê.  Hy het oorwin en daarom kan ons uitroep dat ons die bose oorwin het.  Hy het en ons deel daarin.  Hy verseker ons daarvan dat ons sterk is, want die Woord van God is in ons.  Hy spreek Sy vertroue in ons uit.  Hy woon deur Sy Gees self binne ons.  Die Woord maak ons sterk.  Die sterk staan vind dus nie in ons eie kragte plaas nie.  Ons is soos ‘n ou geldnoot wat al baie gebruik en verniel is.  Tog bly die waarde van die noot steeds net soveel as wat dit op die eerste dag van gebruik was.  Die waarde lê in iets anders as die uiterlike.  En Jesus wil hê ons moet so oor onsself begin dink.  Ons moet nuut dink en nuut lewe.  Hierdie verganklike lewe gaan verby en dan breek die ewige aan.  Dan is ons vir altyd in God se teenwoordigheid.  Fokus daarom op die dinge wat werklik saakmaak.  Besef jy is nuutgemaak in Christus.  Besef Sy krag werk in en deur jou.  Moet daarom nie bang wees nie, maar leef met oortuiging soos wat Hy dit van jou verwag.