Preekskets 10 Januarie 2021 Ds Jacques – Psalm 29


Dawid is geneig om praktiese beelde te gebruik om vir ons iets van die onverstaanbare karakter van God te verduidelik.  Dink maar net aan Psalm 23 waar Dawid die beeld van ‘n skaapwagter gebruik om vir ons te verduidelik hoe God se versorgende karakter werk.

In hierdie Psalm gebruik Dawid die weerlig om ons iets van God se grootheid en almag te laat verstaan.  Dawid verklaar dat die hemelligame die grootheid van God erken.  Ons as mense is minder as die hemelligame.  As die grote hemelligame God dan in verwondering aanroep, is ons as mindere ook veronderstel om God so te aanbid. 

In hierdie Psalm verduidelik Dawid vir ons hoe groot en magtig die weerlig is.  Ons as mense is bang vir die blitse en dreuning.  Ons weet watter krag daar in weerlig is.  Ons skuil wanneer die elektriese storms die aarde tref.  Maar aan die ander kant bring weerlig ook die mooi  blitse en die wonderlike reën wat ons as mense so nodig het.  In hierdie weerlig sien en hoor ons iets groots.  Nou sê Dawid vir ons dat hierdie natuurverskynsel ons moet herinner aan hoe groot God is. 

Die Psalm roep ons op om God se krag raak te sien.  Wanneer God Sy stem gebruik, wanneer Hy spreek, kom die wêreld in wording.  Deur net Sy stem te gebruik word dinge geskape.  Dit is die krag van Sy stem.  Wanneer ons hierdie weerlig en blitse raaksien moet dit ons aan hierdie wonderlike en magtige stem van God herinner. 

Dawid gee uiting aan Sy eie verwondering van God.  Hy sien die mag en invloed van die weerlig in die berge en woestyne.  Seders in die Libanon word deur die weerlig getref en slaan aan die brand.  Die wêreld dreun wanneer die weerlig slaan.  Dit maak ons vreembevange.  Ons raak bang.  Volgens Dawid is dit God se krag wat hier aan die werk is.  Hy herinner ons dat ons die grootheid van God moet erken.  Die storm is egter net tydelik en gaan verby.  Daarteenoor is die grootheid van God ewig.  Vir oomblik wat die storm duur is ons bang, maar dan is alles oor.  God se krag hou nooit op nie.  Ons moet altyd daarvan bewus wees en wanneer ‘n storm woed moet ons daardeur aan God se krag herinner word.  Dawid herinner die volk dat dit hierdie groot God is wat vir hulle sorg.  Hulle moet God se grootheid verklaar.  Hulle moet verklaar dat God in totale beheer van almal en alles is.  Hy is ook in beheer van ons.  Daarin lê ons sekerheid en troos.  God is en bly in totale beheer.  Hy sorg en voorsien vir ons elke dag in alles wat ons nodig het.