Preekskets 17 Januarie 2021 Ds Jacques – Vetrou op die Here


Teks:  Psalm 25

Laas week het ek gepreek oor ‘n teks waarin Dawid die Here se stem met die mag en krag van die donderweer vergelyk.  Die stem is magtig en ons staan in verwondering daarvoor.  Hierdie week se teks leer ons dat dit nie genoeg is om net die stem te hoor nie, maar dat ons na daardie stem moet luister.

Dawid begin hierdie Psalm met ‘n belydenis of verklaring.  Tot U rig ek my Here, op U vertrou ek.  Laat hierdie vertroue van my tog nie tevergeefs wees nie.  Dawid verklaar dat hy die stem van die Here hoor, daarop reageer en dan met die vertroue leef dat dinge in sy lewe goed sal gaan, omdat hy naby aan die Here leef.  Hy verklaar verder dat dit nie ‘n unieke gebeurtenis is wat net met hom gebeur het nie.  Almal wat hul vertroue in die Here plaas beleef dieselfde. 

Waarom gebeur dit?  Hy gee self die antwoord.  Persone wat hul vertroue in die Here stel en leef volgens Sy voorskrifte, word deur die wil van die Here gelei.  Die Here lei hulle op die regte pad en Hy tree self as hierdie mense se Redder op.  Daarom stel Dawid elke dag Sy vertroue op die Here.  Dis asof hy wil sê daar kan mos geen ander keuse wees nie.

Die Here is goed en regverdig.  Hy wys selfs vir sondaars die regte pad.  Ons almal was al by die see.  Lewensredders doen diens langs die strand.  Hul werk is om seker te maak dat die persone op die strand veilig bly.  Om egter veilig te bly moet ‘n mens binne die afgebakende spasie wat met klein vlaggies aangetoon word bly.  Jy moenie te diep in die water gaan nie en versigtig wees vir die sterk strome wat jou kan meesleur.  As jy egter in die moeilikheid beland en om hulp roep, kom die lewensredders jou te hulp.  Dis die beeld wat Dawid hier van God skets.  Hy dui die veilige pad vir almal aan.  Hy red die wat in nood beland.  Maar dit sou tog soveel beter gewees het as almal na Sy wil en raad geluister het en op die paaie gebly het wat Hy aangetoon het. Sy wil is reg en regverdig.  Sy leiding is altyd ter wille van ons beswil.  Dan sluit Dawid die Psalm deur te verklaar dat hy die Here nodig het.  Dat hy vir ewig na die raad en leiding van die Here sal soek en dit sal volg, met ‘n laaste uitroep:  Here red Israel dat hulle weer kan heel word.  Kom ons volg Dawid se raad en voorbeeld.  Dit is die enigste pad na ware geluk.