In die Midde Ooste


Noord Afrika (MENA) area leef 93% mense wat nie vergifnis deur die dood van Jesus ken nie, maar Islam volgelinge is.  Baie kliek op web-bladsye of kyk na sataliet TV en toon belangstelling in Christus, maar nie baie besluit om Jesus te volg nie.  Bid tot die God van die oes om arbeiders te stuur om die wat belangstel te onderrig en dissipels van hulle te maak, sowel om plaaslike gelowiges op te lei en toe te rus in leierskap en mentorskap.  www.tr.im/wc05