Matteus 24:14


Matteus 24:14 sê dat die Evangelie voor die einde aan alle “Ethnos” (‘n Griekse woord wat gewoonlik met mensegroepe of stamme vertaal word) verkondig moet word.  Met meer as 2400 onbereikte mensegroepe in Indië, is hierdie land ‘n groot uitdaging. Tog sê Jesus: ” Ek sal my kerk bou…”  Die Wêreld Sending Sentrum gebruik “aanlyn skole” om 2000 plaaslike gelowiges op te lei om sendelinge binne hul gemeenskap te wees om so onbereikte groepe te berei.  Bid dat God se Gees die ontvangers van die Goeie Nuus ontvanklik sal maak.  www.tr.im/wc10