Preekskets 28 Februarie 2021 Ds Jacques – Ja Pa


Teks:  Matteus 21:28-32

Liedere:  167: 1,2   481:1,2,3   509:1,2

Beloftes maak skuld.  Wanneer iemand  belowe dat hy vir jou iets sal doen, word daar ‘n sekere verwagting geskep.  Waarom vra iemand iets van jou?  Hy of sy vra dit omdat jy iets het wat die persoon nodig het, jy iets beter as die persoon kan doen of omdat jy oor ‘n vaardigheid beskik wat vir die doel van die saak van belang is.  As jy dan belowe om die persoon uit te help, word die druk in hierdie persoon se lewe verlig.  Daar is nou iets minder om oor bekommerd te wees.  Die persoon kan dan sy volle aandag aan iets anders afstaan.

Indien jy nou nie die belofte wat jy gemaak het nakom nie, plaas jy die persoon onder geweldige druk.  Jou naam word ook in oneer gebring as gevolg van jou verbreekte belofte.  Die persoon sal sukkel om jou in die toekoms te vertrou en as die gedrag aanhou sal die verhouding tussen julle versuur. 

Daarom is dit beter om eerder eerlik te wees indien jy iets nie kan doen nie.  Dan skep jy nie onnodige verwagtings nie.  Wat eerder van belang is is om aan die verhouding tussen julle te werk.  Die verhouding wat dan tussen die persone bestaan maak dat hulle anders met mekaar kommunikeer en mekaar se lewens probeer makliker maak.  Die goeie verhouding bepaal dan die gedrag tussen die partye.

In die teksgedeelte kry ons twee seuns wat gevra word om hul pa te help.  Een sê eers nee, maar is dan later skaam daaroor en gaan doen die werk.  Die tweede belowe hy sal dit doen, maar hy doen dit nie.  Jesus leer die hoorders dat die skrifgeleerdes so met die boodskap wat Hy lewer omgaan.  Hulle hoor die boodskap, maar steur hulle eenvoudig glad nie daaraan nie.  Selfs wanneer hulle sien hoe die boodskap mense se lewens aanraak en verander, raak dit nie hul harte nie. 

Die vraag wat ons onsself moet afvra is, hoe reageer ons wanneer die Here ons roep om Hom te volg.  Sê ons ook baie maklik ja, maar wanneer dit nodig is dat ons lewens van daardie getuienis moet getuig doen ons niks van wat van ons verwag word nie?  Of werk ons eerder aan ons verhouding met Jesus en sorg dan dat ons gedrag in ooreenstemming is met die verhouding waarin ons met Jesus staan.  Ja-broers beïndruk nie vir Jesus nie.  Hy vra opregtheid.