Preekskets 7 Maart 2021 Ds Jacques – Dien die Here met hartstog


Teks:  Johannes 2:13-22

Liedere:  521:1,2  575:2   585:1,2  590:1,2

Die feesgangers is veronderstel om die regte reinheidshandelinge uit te voer, die voorgeskrewe offerdier na die tempel te bring en met die regte geld daarvoor te betaal.  Die tempel het ‘n mark geword waar handelaars vir die reisigers alles voorsien het wat hulle vir die fees nodig het.  Alles wat nodig was kon daar gekoop word.  Geld kon ook daar vir die regte munte verruil word wat by die tempel aanvaar is.  Dit alles het dit vir die reisigers makliker gemaak om gemakliker te kon reis. 

Die probleem is egter dat die arme reisigers deur hierdie handelaars bedrieg is.  Hulle moes hul geld teen ‘n baie swak wisselkoers verruil en dan moes hulle die diere wat vir die offers aangebied moes word ten duurste betaal.  Waar die gedagte was dat feesgangers met groot blydskap hul offers moes bring, het die hele gesindheid nou na frustrasie en irritasie verander.  Die mense moes stry en baklei om nie ingedoen te word nie.  ‘n Mens kan jou die negatiewe gees wat hier geheers het voorstel. 

Wanneer Jesus by die tempel aankom en sien wat hier gebeur, besef Hy presies wat aan die gang is.  Vir die handelaars gaan dit oor hoeveel geld hulle tydens die feeste kan maak en vir die feesgangers gaan dit daaroor om met die mins moontlike geldelike verliese hul offer te bring.  Die eer wat almal veronderstel is om vir God te toon word so aangetas.  Die idee dat blydmoedige gewers by die tempel vergader gebeur eenvoudig nie. Daarom vleg Jesus ‘n sweep, jaag die klomp handelaars en hul diere uit die tempelarea uit en gooi die tafels om.  Volgens Hom moet die hartstog vir die Here die feesgangers vul.  Daarom berispe Hy die mense.  Die tempel moet weer ‘n plek van eer en aanbidding word.  Daarom sê Jesus vir die mense dat Hy alles weer sal kom regstel.  Hy sal binne 3 dae dit wat verkeerd is afbreek en weer opbou.  Die mense dink natuurlik onmiddelik aan die tempel van klip, maar Jesus praat natuurlik van Sy liggaam wat aan ‘n kruis verbrysel sal word en weer na 3 dae uit die dood opgewek sal word.  Hy bring so redding en genesing.  Net soos wat Hy hierdie tempel reinig, sal Hy deur Sy kruisdood alle mense wat glo reinig.  Na die Paasgebeure het Sy dissipels alles onthou wat Hy hulle geleer het en….hulle het geglo.  Dit is wat tydens Paasfees moet gebeur.  Onthou alles en glo.