Preekskets 04 Julie 2021 Ds Jacques – Die Koning van die stad


Teks:  Psalm 48

In hierdie psalm is die psalmdigter besig om die prag van die stad Jerusalem te beskryf.  Hy is so trots op hierdie stad.  Hy beskryf hoe pragtig, sterk en standvastig hierdie stad is.  Dit is vir hom ‘n groot bron van vreugde.  Reg deur die psalm tref ons hierdie beskrywings aan.  Die leser word self ook ingenooi om na die stad toe te kom en te kom kyk hoe hierdie wonderlike stad lyk. 

Tog is dit nie die belangrikste element van hierdie psalm nie.  Alhoewel die psalmdigter so trots is op hierdie stad, is daar iets anders waarop hy die lesers se fokus wil rig.  Dit is natuurlik die God van die stad.  Die God aan wie hierdie stad behoort.  Sy oproep in hierdie psalm is dat die leser hierdie God sal raaksien, leer ken en dan sal aanbid en eer.  Hy herinner die leser aan die veiligheid wat God bied, die versorging wat Hy as God gee. 

Die volk Israel is baie bekommerd toe Sanherib die land inneem en mense in ballingskap wegneem.  Dis nog net die Suidelike twee state wat uithou.  Nou is hy besig om Juda binne te val en die verwagting is dat ook hierdie twee state sal val en Jerusalem ingeneem gaan word.  Hierdie heerser wou ook Jerusalem verower, maar hy vergeet dat hy ook net ‘n instrument in die hand van God is.  Bokant alles is God in beheer.  Dis Sy stad en Hy sal besluit wat met die stad en sy inwoners sal gebeur. 

Jerusalem word omsingel en koning Hiskia raadpleeg vir God.  Dan kry hy sy antwoord.  God gaan die stad red!  Die stad was nog altyd in die hande van God.  God self sal oor die lot van die stad besluit.  Hiskia neem die dreigbrief van die Assiriese koning en sit dit langs die belofte van God neer.  Nou het hy ‘n keuse.  Hy kan besluit om oor te gee of Hy kan besluit om God vir uitkoms te vertrou.  Hy bid en smeek vir uitkoms, wat God dan ook op ‘n wonderbaarlike manier gee.  ‘n Ware wonder deur die hande van God. 

Hoe dink jy sal mense op so ‘n wonder reageer?  Natuurlik sal mense nou vir God prys en aan Hom die erkenning gee.  Hulle sal gereeld hierdie gebeure herroep en met groot hoop uitsien na die toekoms.  Wanneer hulle die grootheid van God raaksien word hulle waarlik bemoedig.  Ons leef vandag ook in ‘n wêreld wat hoop nodig het.  Onthou altyd, ons is God se kinders.  Hy bly in beheer.  Hy kan red.  Vertrou Hom, bly getuig van Sy grootheid en word deur Sy betrokkenheid in ons lewens geinspireer.