Preekskets 25 Julie 2021 Ds Jacques – God sien


Teks:  Psalm 14

In ‘n Amerikaanse hofsaak het ‘n menseregte-aktivis die staat hof toe gevat omdat hy gevoel het dat daar teen hom gediskrimineer word.  Vir gelowiges is daar vakansiedae waarop hulle hul oortuigings kan herdenk en vier.  Maar vir hom wat ‘n ateïs en humanis is, is daar geen dag om sy oortuigings uit te leef nie.  Nadat die regter sy saak aangehoor het, het hy dit uitgegooi.  Die man was natuurlik ontsteld en kon nie verstaan waarom dit gebeur het nie.  Die regter sê toe vir hom dat hy nie ‘n saak het nie.  Hy is besig om vir iets te veg wat hy reeds het.  As hy na hierdie psalm kyk sal hy sien dat hier gesê word dat die dwaas beweer dat daar geen God is nie.  Hy is ‘n ateïs en ontken God se bestaan, daarom is hy ‘n dwaas en daar is reeds ‘n dag vir dwase ….  “April fool’s dag”.

Ons kan dalk ligtelik oor die saak wees en selfs oor die storie lag, maar die realiteit is dat daar geweldig baie mense is wat so redeneer, wat ontken dat God bestaan.  In die tyd wat die psalm geskryf is, het die mense onreg en verdrukking ervaar.  Dit het plaasgevind aan die hand van die wat uitgesproke ongelowig was, dus die ateïste van die tyd.  Vir gelowiges is dit ‘n swaar pil om te sluk.  Hulle kry swaar en dit lyk of dinge nie verander nie. 

Dan troos die psalmdigter die gelowiges.  Hy sê vir hulle dat hulle altyd moet onthou dat God se bestaan nie afhanklik is van mense se oortuigings oor Hom of hul ongeloof in Hom nie.  Of mense nou ontken dat God bestaan maak geen saak nie.  ‘n Baie groot verrassing wag egter op die mense wat dink dat hulle sonder God kan leef en selfs godloos probeer leef.  Hulle dink dalk hulle kan doen wat hulle wil, maar God weet van alles, sien alles en reageer op alles.

Daarom moet die gelowiges nie na die verdrukkers kyk en dan moed verloor nie.  Hulle moet na God kyk en moed hou.  Hulle moet onthou dat God die afgedwaaldes, die onverskilliges, die slegtes, die wat nie die wil van God gehoorsaam nie raaksien.  ‘n Vreeslike straf wag op hulle.

Vir die regverdiges is daar ‘n wonderlike boodskap van hoop en seën.  God is aan die kant van die regverdiges.  Hy sal sorg dat daar niks van die planne van die onregverdiges kom nie.  Daarom is die Here vir die regverdiges ‘n toevlug.  Wanneer dit gebeur sal God in Sion geëer word en Israel sal weet wie Hy is.  Hy is dit vandag steeds vir ons.  Hy sien steeds.  Hy bied steeds hoop.  Vertrou Hom.