Selfone


Pedro is ‘n kerkplanter wat onder die 3 miljoen onbereikte Yao Moslems in die noorde van Mosambiek, Malawi en Tanzanië werk.  Onlangs het die COVID-19 inperkings dit vir Pedro en sy span moeilik gemaak om die verafgeleë dorpies, waar hulle God kragtig sien werk, te bereik.  Deur die gebruik van ‘n goedkoop selfoon, wat aan “Bluetooth” luidsprekers gekoppel is, het Pedro se span begin om gelowiges op te lei as dissipels, soms selfs aan gelowiges so ver as 200km weg.  Prys God dat honderde Yao’s die Here leer ken het en dissipelskap opleiding met die hulp van ‘n selfoon ontvang het.  www.tr.im/wc30