Preekskets 29 Augustus 2021 Ds Jacques – Soek jou krag in die Here


Teks:  Efesiërs 6:1-4 en 10-20

Liedere:  257:1,2,3   273:1,3   289:1,2   292:1,2

Ons is vandag bevoorreg om getuies te wees tydens ‘n doopgeleentheid.  ‘n Geleentheid waartydens ouers ‘n belofte voort die Here aflê en waarin hulle belowe dat hulle die kleinding van wie hulle die ouers is na die beste van hulle vermoë geestelik sal onderrig en laat onderrig.  Saam hiermee leer vandag se teks kinders dat hulle hierteenoor ‘n opdrag van die Here ontvang om gehoorsaam te wees en met respek teenoor hul ouers op te tree.

Tog word daar ook ‘n waarskuwing aan die ouers gerig.  As ouers hul ouerlike taak verkeerd uitvoer, moet hulle nie verbaas wees dat hul kinders opstandig raak nie.  Alhoewel kinders hul ouers moet gehoorsaam en respekteer, moet die ouers besef dat dit nie beteken dat hulle nou maar kan maak en breek net soos wat hulle lus kry nie.  Hulle bly steeds dienaars van die Here en veral wanneer dit daaroor gaan dat hulle as voorbeeld in hul huishouding aangestel is. 

Ons is ook in die diens daaraan herinner dat dit wêreldwyd Bybelsondag was.  Die Sondag in die jaar waar ons spesifiek dink aan die wonderlike voorreg wat ons as gelowiges het om die Bybel in ons eie taak te kan lees.  Volgens ‘n studie van die “Life” tydskrif is bevind dat die boekdrukkuns wat by Gutenberg in 1455 uitvind is, die grootste effek van alle ontdekkings op die menslike ontwikkeling gehad het.  ‘n Nuwe era van kennis en ontdekking is daarmee ingelei.  Die teks leer ons dat ons almal toegerus moet word vir ons taak.  Dis so wonderlik om te kan dink dat die Here vir ons Sy Woord gegee het om ons te help en te vorm vir hierdie taak.  Dit is natuurlik nie ‘n maklike opdrag nie.  Juis daarom is dit so nodig dat ons waaksaam moet wees.  Ons moet in biddende afhanklikheid van die Here leef.  Net dan alleen sal dit vir ons moontlik wees om getrou op ons pos te bly staan.  Soek daarom jul krag by die Here.  Hy sal ons toerus vir ons taak en getrou hou aan Sy opdragte vir ons.