Lubu


Die 55 000 Lubu mense van Indonesië is bang vir water en bad selde.  Hulle glo dat siektes deur bose geeste, meestal spoke, veroorsaak word.  Alhoewel hulle meestal Moslems is, word hulle deur hul Batak bure verag en misken.  Hulle word daarvan verdink dat hulle deelneem aan verskeie vorme van heksery.  Soos die 3000 ander onbetrokke en onbereikte mensegroepe, het hulle ook geen Bybel, sendelinge of ander Christene onder hulle nie.  Openbaring 7:9 verklaar dat daar ook eendag Lubu’s in die hemel sal wees.  Bid tot die God van die groot oes om arbeiders te stuur om die Goeie Nuus na hulle te neem.  www.tr.im/wc40