Kinders


‘n Miljoen kinders is in 2021 vir Jesus bereik:  Evangeliste wat twee-twee in Tanzanië uitgestuur is, het 500 000 “Wat’s volgende” Swahili inkleurboeke versprei.  Hierdie kleurvolle, wat maklik is om te lees, is met soveel vreugde deur die wat besluit het om vir Jesus “Ja” te sê, ontvang.  Dit is dan na hul huise en families geneem.  In hierdie areas is hul families baie keer Moslem.  Daarna is ‘n verdere 500 000 Swahili boeke gedruk.  “Christ for all Nations” se mikpunt is om hierdie oplaag voor die einde van die jaar te versprei.  Bid vir die kinders en hul families, vir wie hierdie moontlik die eerste en enigste blootstelling aan Jesus is.  www.tr.im/wc45