Preekskets 19 Desember 2021 Ds Jacques – Wie is jy?


Teks:  Johannes 1:19-28

Liedere:  353:1,2,3   355:1,2   168:1,2,3

Wie is jy?  Heel eerste is hierdie ‘n identiteitsvraag wat op verskillende maniere beantwoord kan word.  Jy kan jouself identifiseer deur jou familieverband, jou beroep, jou posisie, of baie ander maniere.  Die vraag word aan Johannes gestel:  Wie is hy?  Ook hy kan enige van hierdie kriteria’s gebruik om homself bekend te stel of te verdedig. 

Die mense wat die vraag aan hom stel is onseker van sy identiteit.  Hulle raai wie hy dalk mag wees, miskien die Messias, of Elia, of ‘n ander profeet.  Johannes is baie seker dat hy nie een van hierdie mense is nie.  Hy ontken dus al hierdie bewerings.  Hy gaan so ver as om homself ‘n nederige dienskneg te verklaar.  Dis soos wat homself sien en homself aan hierdie mense bekendstel. 

Hy verklaar dat hy die voorganger of die boodskapper is van die Een waarvoor almal wag.  Hy is die een wat die pad vir hierdie Een gelyk moet maak.  Die vraag wat eerder deur die mense gevra moes word is, vir wie doen jy hierdie dinge?  Dis wat vir Johannes van belang is.  Die Een vir wie hy al hierdie dinge doen.  Dit is hierdie Een wat hy aan die mense bekend wil maak.  Die res van die verhaal, eintlik die res van die evangelie van Johannes is dan die getuienis wat hy oor die hierdie Een lewer.  Hy gebruik die Evangelie om juis die boodskapper vir hierdie Een te wees. 

Hy verklaar dat hierdie Messias die Lig vir die wêreld is.  Dis Hy wat die duisternis van die wêreld moet kom verlig.  Sy doel is om oor hierdie Lig te getuig en ander mense van hierdie Lig te leer, sodat al meer mense getuies vir hierdie Een sal word.  Die sukses wat hy bereik is net moontlik as gevolg van hierdie dienende, nederige gesindheid van Johannes.  Hy is bereid om die aanvoer werk te doen, sonder om enige eer vir homself te verwag.  Daarom dat hy bereid is om sy lewe op die spel te plaas om die waarheid aan die wêreld bekend te maak.  Hy is vas oortuig van wie hy in Jesus is en wat sy rol in die koninkryk van God is.  Sy lewensmotto kan met Johannes 3:30 saamgevat word:  “Hy moet meer word en ek minder”.  Dit is net met hierdie gesindheid dat ware groei plaasvind.  Nou kan ek uit die kollig tree en Jesus in die kollig plaas.  Wie is ek?  Dit gaan nou nie meer oor my eie identiteit of prestasies nie.  Dit gaan oor die Een wie ek dien.  Dit bepaal wie ek is, waarvoor ek staan en vir wie ek bereid is om op te staan.  Wees bereid om minder te raak, sodat Hy meer kan word.