Preekskets 2 Januarie 2022 Ds Floors Ellis – My lewe is ‘n ere-diens van dankbaarheid aan God


Skriflesing=Heb 13

2021 is verby, 2022 is onbekende toekoms.  Verkeerd.  Spel net die woord anders …

TOE-KOMS

TEO-KOMS

Teo beteken God in Grieks.  Dit beteken God is my toekoms, my toekoms is in die hande van die lewende God.

Geleerdes sê Heb nie deur Paulus geskryf nie, maar dit klink darem baie soos Paulus. Ek stem dan maar vir wat Martin Luther gesê het:  Paulus se kollega en vriend Apollos het Heb geskryf.  Daarom noem ek die skrywer dan sommer A-Paulus.

Die volledige boodskap van Heb stel ek my as volg voor:  Die ganse skepping/kosmos is een groot sirkel met Jesus as die middelpunt van die sirkel.  Hy is die sleutel tot ‘n gelukkige lewe.  Waarom Jesus?  Ek haal so ‘n paar verse uit Heb aan …

Heb 1:1 In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2 maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun=Jesus. God het Hom=Jesus deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3 Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. 4 Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.

Glo jy in die Jesus?  Luister ook na die volgende tekste uit Heb …

Heb 3:6 Ek is God se huis.

Heb 11:1 Geloof is:  Ken die God vd Woord; Vertrou die God vd Woord; Gehoorsaam die God vd Woord.

Heb 12:2 Fokus op Jesus, nie op die storms nie.

Dit bring my by ons teksgedeelte Heb 13:1, 5-6, 15-16, 20-21.

Heb 13:1  Julle moet mekaar liefhê en …

Joh 13:34 voeg by:  Soos Ek julle liefhet.

God het jou lief, aan die kruis het Hy dit bewys.  Het jy Hom lief?  Wys jy dit? Hoe?  Deur sy liefde soos ‘n kenteken te dra, sy liefde moet jou uniform wees. Gedurede die verkiesing kon jy te eniger tyd sien wie is van watter party, mense was nie skaam om dit te wys nie, en ons as Christene, wys ons of is ons skaam Christene? Dit word vertel dat toe die apostel Johannes al baie oud was, hulle hom telkens die kerk moes indra, hy kon nie meer self inloop nie.  En sy preek was elke keer eintlik maar net een sin=Julle moet mekaar liefhê.  Die mense was later ongemaklik, hulle vra hom toe waarom net die woorde.  Sy antwoord:  Dis die Here se opdrag, as dit maar net uitgevoer word, sal dit genoeg wees.  Dit nie dalk die rede waarom SA lyk soos dit lyk nie, Jesus se opdrag word nie uitgevoer nie.  Kom ek deel met u die boodskap.

TEMA:  My 2022 lewe is ‘n erediens van dankbaarheid aan God.

[1] GOD BELOWE

Heb 13:5[b] Ek sal jou nooit verlaat nie/nooit alleen los nie/nooit in die steek laat nie.

Bekende woorde?  Ja, die Here het dit reeds in Deut 31:6 deur Moses aan Josua en Israel gesê.  En deur die woestyntog, die inname van Jerigo, Jesus in Getsemane, Jesus aan die kruis en tot vandag toe nog hou God by sy belofte.

Dit regtig waar?  Wat van Jesus aan die kruis toe Hy uitroep:  My God, my God, waarom het U my verlaat?  Jesus was ware God, ware mens en sondelose mens.  En ja, in daardie oomblik was Hy na sy mensheid van God verlate sodat … sodat ek en jy nooit ooit van God verlate sal wees nie.  Dis die wonderlikste wete, ek kan nooit van God verlate wees nie, Jesus het daarvoor gesorg.

[2] EK BELY

Heb 13:6 Daarom kan ons met vertroue sê:  Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie:  Wat kan ‘n mens aan my doen?

Bekende woorde?  Ja, die digter dit reeds baie jare gelede in Ps 118:6 bely.

As mens so bely/praat, vertrou jy die Here met jou hele hart, dat Hy jou sekuriteit is, dat Hy sorg en voorsien, dan kom jy tot rus aan jouself soos ‘n klein kindjie by Mamma.

Dit is mos wat Dawid bely het in Ps 23 as hy sê:  Die Here is my herder, ek kom niks kort nie [met ander woorde, nou worry ek nie meer nie].

[3] EK OFFER

3.1 Ek offer lof.

Heb 13:15 Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ‘n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.

‘n Lofoffer is ‘n diep geestelike offer, dit is om God te erken vir wie Hy regtig is en dit dan sê/bely met hart en lippe.  Waarom?  Want ek is ‘n kruiskind vd Here. Ek kan nie anders nie, Jesus het aan die kruis ‘n duur prys betaal en my aan God en my naaste verbind.  Sang, geloofsbelydenis, gebed in die kerk is ‘n lofoffer. Om oor Jesus te praat met mense, is ‘n lofoffer.  En die Here het ook gesorg vir ‘n wonderlike liedboek waarmee ek sy lof kan besing=Ps 1 tot Ps 150 in die Bybel.

3.2 Ek offer dank.

Heb 13:16 Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.

Offer met hart, hande en voete, dien na die voorbeeld van Jesus.  Jesus is daar vir my, ek is daar vir ‘n medemens.  Wees barmhartig en warmhartig, wees ‘n kelner wat by die hemelse kombuis gaan haal en dan gaan bedien, ontdek die waarde van …

Han 20: 35 Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.

Ons het begin met God belowe, ek bely, ek offer.  Nou sluit die gedeelte weer met …

[4] GOD BELOWE

Heb 13:20 God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. 21 Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid.  Amen.

Wat belowe God?

Jesus is my Herder, Hy tree vir my in by God, Hy versorg en lei my, en Hy rus my toe. Hoe/waarmee/waartoe rus Hy my toe?  Hy gee my alles wat goed is, alles wat ek nodig het om te kan doen wat God van my verwag.  Hy sorg dat ek binne die wil en plan en doel van God kan lewe.  Dan kyk God na my en Hy is trots op sy kind.  Jesus doen dit alles in my en vir my.  Daarom:  Aan Jesus behoort die eer en die grootheid vir ewig en altyd.

Heb 13 begin met:  Julle moet mekaar liefhê.  God is liefde en sy liefde omvat alles wat nou volg.  En wat volg is God belowe, ek bely, ek offer lof en dank en dan belowe God weer.  Verstaan u, ek lewe binne God se liefde en sy beloftes.  Daarom kan en wil ek bely Ps 23, daarom kan en wil ek Hom in alles loof en prys, daarom kan en wil ek dank offer soos ‘n kelner wat elke oomblik van my lewe hemelse skatte uit die hemelse kombuis bedien aan die mens wat die Here op my pad plaas.

Daarom:  Aan Jesus behoort die eer en die grootheid vir ewig en altyd. Amen