Preekskets 9 Januarie 2022 Ds Jacques – ‘n Inventaris vir die lewe


Teks:  Fil 3:7-16

Liedere:  190:1,2,3   585:1,2   100:1,2,4   252:1,2,3

Waarom is dit vir besighede nodig om voorraadopnames te doen of om ‘n inventaris by te hou?  Dit is vorm van kontrole om seker te maak dat dit wat op papier staan en dit wat in die rakke is met mekaar ooreenstem.  Met so ‘n opname word daar gewoonlik gesien dat die twee nie met mekaar ooreenstem nie.  Die 3 hoofredes daarvoor is:  1.  Soms word van die voorraad gesteel.  Dan is die mense onder die indruk dat hulle meer bates of voorraad het as wat werklik in die besigheid is.  Dit moet reggestel word.  2.  Soms is daar toerusting of voorraad wat gebreek het en wat nie meer bruikbaar is nie.  Dit moet afgeskryf en uit die boeke gelaat word.  3.  Soms het sekere bederfbare produkte hul vervaldatum bereik en kan nie meer gebruik of verkoop word nie.  Die besigheid kan selfs groot eise teen hulle verwag as mense dit koop en siek raak of dit wat hulle koop breek.

Die idee is dus om regstellings te maak sodat almal presies weet wat aangaan.  Paulus skryf nou in hierdie gedeelte dat dit ook so met ‘n mens se geestelike lewe moet gaan.  Dit is ook nodig dat ‘n gelowige by ‘n punt moet kom waar hy of sy stil raak en ‘n evaluasie doen van hoe dinge tans gaan en dit dan vergelyk met wat die Woord sê, hoe dit in ons lewens behoort te gaan. 

Paulus raak stil en dan kyk hy waarmee hy besig is, na wat vir hom belangrik is en waarvoor hy leef.  Sy gevolgtrekking is dan dat dit wat voorheen vir hom waarde gehad het, nou waardeloos geraak het.  Wat voorheen bepaal het hoe hy en vir wat hy leef, is nou nie meer vir hom van waarde nie.  Om terug te keer na die inventaris of voorraadopname beeld:  Wat ek gedink het is op my rakke, is toe glad nie meer daar nie.   Ek het probleme.  Gelukkig vir hom en vir ons kan dit reggestel word.  Christus oortref alles in waarde.  Al wat moet gebeur is dat Christus weer of dalk vir die eerste keer, die sentrale plek in my lewe moet inneem.  Ons staan nou aan die begin van ‘n nuwe jaar.  Dalk is dit juis nou goed om ‘n slag geestelike bestekopname te neem:  Waarvoor leef ek werklik?  Wat motiveer my elke dag?  As Jesus nie heel eerste genoem word nie, is dit nodig om regstellings en aanpassings in my lewe te maak.  My fokus moet wees om Een met Hom te wees, uit die vryspraak wat Hy gee te leef, om Hom te ken en om Sy opstandingskrag in my lewe te ervaar. Ek moet my los maak van wat agter is en uitstrek na wat voor lê.