Preekskets 23 Januarie 2022 Ds Jacques – Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het


Teks:  Lukas 4:14-21

Liedere:  197:1,2   273:1-4   186:1,2

Jesus begin met Sy openbare bediening.  In verse 1-13 word Jesus in die woestyn versoek.  Nadat Hy die versoeker vir 40 dae weerstaan het begin Hy reis, met die doel om die mense wat Hy teëkom te onderrig.  Die teks stel dit baie duidelik dat Jesus onder die gesag van die Heilige Gees optree.  Die hele evangelie volgens Lukas leer ons dat die Gees mense lei, vul en bemagtig.  Dink maar net aan wat met Sagaria (1:15 en 1:67-74), Elizabeth (1:41), Simeon en Anna (2:25-32) en Johannes (3:16) gebeur.  In hoofstuk 3:22 ontvang Jesus self die Gees voordat Hy na die woestyn gaan. 

Hier in hoofstuk 4 kom Jesus uiteindelik in Sy tuisdorp aan.  Dis die plek waar Hy groot geword en waar die mense Hom reeds baie goed ken.  Soos Sy gebruik gaan Hy na die sinagoge.  Hier staan Hy op en vat die boekrol en begin uit Jesaja lees.  Dit lyk na ‘n normale gebeurtenis, soos wat Sy gewoonte was. 

Maar dan gebeur iets wonderliks.  Jesus begin om onder die leiding van die Heilige Gees die teks vir die mense uit te lê.  Hy sê dat Jesaja voorspel dat die Ontvanger van die Gees dit sal ontvang om daardeur in staat te wees om die Goeie Nuus na die wêreld te bring.  Hy sal die armes versorg en liefhê.  Hy sal vryheid vir die onderdruktes bring en die blindes laat sien.   Dit sal Hy wees wat die genadejaar van die Here vir die mense sal aankondig. 

Dis wonderlike nuus.  Jesus verseker die mense dat dit juis hierdie tipe mense is wat God die nodigste het, wat deur Sy liefde geraak sal word.  Dan verklaar Jesus aan die mense:  Ek is daardie Een.  Die Een van die wie Jesaia gepraat het en wat al hierdie gaan laat gebeur.  Hy is die Gestuurde wat die Genadejaar gaan bring en vryspraak vir mense kan gee.  En Hy wil graag ‘n verhouding hê met alle mense, van alle vlakke van die samelewing.  Die mense reageer met groot blydskap.  Hulle begin om God te loof en te prys.  Almal het met groot lof van die Here gepraat.  Tot vandag toe nog is dit steeds die reaksie wat ‘n mens kry wanneer ‘n mens met die Goeie Nuus van Jesus gekonfronteer word.  Veral as jy besef dat Sy Goeie Nuus vir alle mense bedoel is.  Daar is ‘n kriteria’s wat my kan uitsluit uit Sy genade nie.  Kom ons onthou dit.  Kom ons sluit by al die miljoene gelowiges oor die wêreld aan en prys God vir dit wat ons uit Sy genadehand ontvang.