Preekskets 30 Januarie 2022 Ds Jacques – Is Hy vir my genoeg?


Teks:  Lukas 4:22-30

Liedere:  196:1,3  555:1,2,3   528:1,2,3

Hierdie gedeelte sluit by laas week se teks aan.  Jesus het so pas met die mense uit die boek van Jesaja gepraat en almal was verwonderd oor dit wat hulle gehoor het.  Hulle het Sy woorde aangenaam gevind.  Hulle het Hom as ‘n kind in hulle dorp gesien en leer ken, en nou leer Hy hulle soos wat geen leermeester dit nog ooit kon doen nie. 

So in hulle verwondering is daar ook die wat dan vra: “Maar is Hy dan nie die seun van Josef nie?”  Dis asof hulle nie kan glo wat hulle hoor nie en dit glad nie van Hom verwag nie.  Dan kom daar ‘n wending in die verhaal.  Jesus besef dat die mense om die verkeerde redes hier voor Hom staan.  Hulle het allerhande stories oor en van Hom gehoor.  Hulle het gehoor dat Hy wonders gedoen het en mense genees het.

En dan is dit asof Hy hulle gedagtes kan lees wanneer Hy vir hulle sê: “Nou vra tog wat julle wil vra.”  Jesus weet wat in hulle harte aangaan.  Hy besef dat hierdie mense Hom nog steeds net as die seun van Josef sien en daarom net hier is om te kom kyk of die stories oor Hom waar is.  Sien is mos glo, of so glo hulle. 

Jesus wil egter hê dat hierdie mense, net soos die ander mense in ander dorpe, Hom moet volg omdat hulle weet en glo wie Hy is, naamlik die Seun van God, die Messias.  Die mense kry dit ongelukkig nie reg nie.  Hulle sien net ‘n doodgewone inwoner van hul dorp oor wie daar nou ‘n bohaai gemaak word.  Dan stel Jesus dit aan hulle:  “Julle is kleingelowig.  Julle erken nie ‘n ware profeet in julle midde nie”. 

Jesus verstaan hulle reaksie.  Hy sê dat ‘n profeet gewoonlik nie in Sy eie grootwordplek erken word nie.  Hy verduidelik dit aan die hand van Elia en Elisa.   Ook hulle het goddelike boodskappe aan hul gemeenskappe oorgedra, maar die mense wou nie na hulle luister nie.  Hul boodskap is eers op ander plekke geglo.  Die mense raak woedend oor wat Hy vir hulle sê en ook omdat Hy nou nie die wonders gaan doen waarvoor hulle gewag het.

Die vraag wat ons onsself moet afvra is: Wat dink ons van Jesus?  Wie is Hy vir ons?  Is Hy vir ons genoeg of staan ons ook soos hierdie mense en wag om te sien wat ons van Hom kan kry?  Dit mag nooit gebeur nie.  Hy is die Seun van God en dit moet vir ons genoeg wees.