Preekskets 2 Februarie 2022 Ds Jacques – Dis die Here self wat Sy boodskapper stuur


Teks:  Maleagi 3:1-4

Liedere:  203:1,2,3,5   195:1,2   268   524:1,2,3

Die woord Maleagi beteken “My Boodskapper”.  Ons weet nie of die profeet die spesifieke naam gehad het en of die boek net na ‘n persoon verwys wat as die Here se boodskapper moes optree nie.  Die Boodskapper het die moeilike taak om die volk weens hul ontrouheid en ongehoorsaamheid te berispe.  Hy sien dit as ‘n las of as ‘n vrag.  Hierin staan hy nie alleen nie.  Jeremia, Esegiël, Paulus en self Jesus het gepraat oor hoe moeilik dit was om met jou bekende mense te gesels en hulle aan te spreek.  Dis dalk moeilik, maar dis tog noodsaaklik.

Die boodskapper ontvang ‘n boodskap van die Here en hy bied dit in die vorm van ‘n dialoog tussen die Here en die volk aan.  Die dialoog begin met die volk wat by die Here kla oor hulle omstandighede.  Die vraag wat hieruit vloei is:  Here, het U ons nog werklik lief?  Ons sien die slegte dinge om ons en dit laat ons werklik twyfel aan U liefde vir ons.  Ons sien soveel geweld, onreg, armoede en siekte.  ‘n Mens kan verstaan waarom hulle so voel.  Voel ons nie baie keer maar presies dieselfde nie?

God antwoord hulle deur ‘n liefdesverklaring te maak.  Hy verseker hulle dat die verbond met hulle steeds staan en dat die geskiedenis tog wys dat Hy ‘n God is wat vertrou kan word.  Hy herinner hulle daaraan dat Hy, ten spyte van hul afvalligheid en so baie sondes, steeds getrou is en vir hulle sorg.  Hy herinner hulle daaraan dat Hy nie net sê dat Hy vir hulle lief is nie, maar dat Hy dit ook sigbaar wys in hul lewe. 

Verder strek Sy liefde ook die toekoms in.  Gelowiges kan seker wees dat God se liefde nie êrens in die toekoms sal ophou nie.  Met die koms van die Messias sal hierdie belofte in volle vervulling gaan.  Dan kom daar ‘n verrassende wending in die verhaal.  Die Here hou nie van mense wat verkeerd doen nie.  Hy sien dus hul klagtes raak, maar Hy gaan nie die orde omkeer volgens dit wat hulle verwag het nie.  Hy gaan hulle nie uitermatig seën en dan die ontroues erg straf nie. Hy gaan herstel bring, maar die herstel gaan by die Israeliete begin.  Hulle moet hulle verhouding met God ondersoek en dit moet eers herstel word voordat daar herstel in die wyer gemeenskap sal kom.  Hierdie herstel bring vreugde, want dan is ons verhouding met God weer herstel.  Dit is altyd wat eerste moet gebeur, en ons as gelowiges speel ‘n kardinale rol daarin ons hierdie boodskap aan te hou verkondig.  Ons bly die Boodskappers, die bringers van die Goeie Nuus.