Preekskets 27 Februarie 2022 Ds Jacques – Om op dank aanspraak te kan maak


Teks:  Lukas 6:17-26

Liedere:  280:1,2,3   276:1,2   299:1,2   295:1,2,3

In hierdie teks word ons tot ‘n nuwe manier van leef geroep.  Jesus vra van ons om heeltemal teen die normale verloop van die lewe op te tree.  Hy gebruik verskeie voorbeelde van maniere waarop gelowiges onregverdig deur ander mense behandel kan word.  Hierdie behandeling kan neerhalende woorde, fisiese intimidasie, aanranding of enige ander vorm van mishandeling insluit.  As gelowiges hierdie nuwe manier wat Jesus voorstel aanneem, moet ons gedrag  daardeur verander word.  Ons eerste reaksie is gewoonlik om die persoon terug te kry vir wat hulle aan ons gedoen het.  Jesus leer ons egter om die onverwagse te doen.  Met liefde op te tree, te verdra, selfs meer aan te bied as wat hulle vra.

Ons weet natuurlik dat hierdie versoek feitlik onmoontlik is om uit te voor…mits ons vanuit ons eie menslike krag probeer optree.  Ons weet sonder Jesus se hulp kan ons niks doen nie (Joh 15:5).  Ons is dan onvrugbare en onbruikbare lote.  Maar met die hulp van Jesus is ons tot alles instaat.  Jesus loop die eerste treë op hierdie uiters moeilike pad, maar ons word nie geroep om te probeer om Jesus se optrede na te boots nie.  Ons word eerder geroep om ‘n kanaal na die wêreld te raak waardeur God se liefde vir die wêreld kan vloei.  Jesus is die lewende water wat elke liefwe mens nodig het en ons is die tuinslang waardeur hierdie lewenswater gekanaliseer word.

Vanuit hierdie ingesteldheid is Jesus bereid om die volle lydenspad te stap, tot by Golgota, sodat ons wat Hom lief het en eer nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As jy hierdie manier van leef ernstig neem, moet jy nie verras wees as die Here jou wêreld op sy kop keer nie.  Dit doen Hy natuurlik nie om ons lewe 100% te beheer nie, maar juis om ons so te transformeer, dat ons meer Sy beeld sal vertoon.  Wanneer jy oorweldig voel, moet jy besef dat jy jouself geestelik op die heel beste plek bevind.  Juis dan kan jy oorgee deurdat jy verklaar dat jy nie kan nie, maar God kan.  Hy maak jou daartoe instaat.  Laastens sê die teks ook net mense wat so saam met God leef geregtig is op dank.  Moet nooit erkenning najaag nie, maar gee alle erkenning en eer slegs aan die Heer.