Preekskets 10 April 2022 Ds Jacques – My lewe bly aan U gewy


Teks: Johannes 13:1-17

Liedere: 250:1,2,3 309:1,2,3 Die liefde van Jesus is wonderbaar

Jesus se dood was nie ‘n tragiese lot wat Hom per ongeluk getref het nie! Dit was nie

onverwags gewees nie. Nee, God het al van die grondlegging van die heelal geweet dat die mens teen Hom gaan draai en dat ons daarom ‘n Verlosser gaan nodig kry om ons uit die verderf te red. Dit was ‘n doelbewuste daad gehoorsaamheid aan die Wil van Sy Vader wat gemaak het dat Jesus hierdie lydingspad gestap het. Hy het dit gedoen, want Hy het ons tot die uiterste toe lief.

Hoe reageer ‘n mens nou as jy hoor watter verskriklike lyding Jesus vir die verlossing van die mens moes deurmaak? ‘n Reageer met trane, maar nie net trane oor Sy tragiese dood nie.

Veral trane oor my eie sonde wat veroorsaak het dat Jesus hierdie pad moes stap. Dit was my en elke ander mens se sonde wat gemaak het dat Jesus hierdie pad moes stap.

As ons nou sien hoe ver Jesus sal gaan om Sy Vader se wil uit te voer, moet ons

noodgedwonge ook onsself afvra: As navolger van Jesus, het ons ook die dors om ons Vader se wil uit te voer? Uit te voer soos wat Jesus dit gedoen het? Is Jesus se dors om Sy Vader se wil uit te voer ook ons dors? En is jy bereid om ter wille daarvan offers te bring, want dit is wat hierdie verhaal ons wil leer.

Jesus is bereid om op sy knieë te sak en Sy dissipels se voete in Sy hande te neem, dit in ‘n bak met watter te druk en met groot sorg en liefde te was. Dit was dit nederigste of dalk die mees vernederende taak wat slawe moes uitvoer. En tog doen Jesus dit sonder om twee keer daaroor te dink. Eers wil Petrus Hom nie toelaat om dit te doen nie, maar nadat Hy hoor dat Jesus hiermee wys dat Hy die een is wat mense volledig reinig, wil hy sommer sy hele lyf laat was. Dit is nie meer nodig nie, want Jesus gaan binne dae die sonde op Hom neem en ons volledig bevry. Nou kom die les in die verhaal: ‘n Dienskneg is nie groter as sy eienaar of baas nie. Jesus is die belangrikste persoon wat ooit geleef het. As Hy dan bereid is om hierdie nederige taak te verrig, wie is ons dan om te kla en te sê ons wil of sal dit nie doen nie? As Hy bereid is om te dien….soveel te meer ons.