Preekskets 8 Mei 2022 Ds Jacques – Tabita, staan op


Teks:  Hand 9:36-43


Liedere:  209:1   184:1-4   198:1,2,3

Vrouens het ‘n leidende rol in die vroeë kerk gespeel, alhoewel hulle nie baie erkenning as leiers van die kerk ontvang het nie.  In Joppe is daar ‘n baie getroue volgeling van Jesus, met die naam Tabita, of Dorkas in Grieks.  Haar lewe was vol goeie werke en sy het omgegee vir die armes.  Sy het in alles wat nodig was voorsien.  Sy is dan ook die enigste vrou in die Nuwe Testament wat ‘n mathetria, vroue dissipel genoem word.  Sy was ‘n staatmaker en ‘n rolmodel vir al die mense in haar dorp.

Maar dan raak sy siek en sy sterf.  Skielik is die mense se persoon wat sekuriteit aan hulle bied nie meer daar nie.  Die gelowiges in die dorp hoor dat Petrus nie te ver van hulle af is nie en hulle laat hom roep om hulle te kom vertroos.  Aan die ander kant wou hulle dalk ook by hom hoor hoe hy dink hulle nou verder moer maak.  Hulle het nie meer vir Tabita wat na hulle gaan omsien nie.

Petrus bid tot die Here en ‘n wonderwerk vind plaas.  Tabita word uit die dood opgewek en aan die gemeenskap terug gegee.  Dis wonderlik vir almal wat van haar afhanklik is en deur haar goeie werk aangeraak is.  Daar is egter ook nog meer wat hierdie mense moet sien en leer.  Hulle het gedink dat hulle sonder Tabita verlore was.  Daar sou vir hulle geen toekoms wees sonder hierdie besonderse vrou nie.  Dit is egter die Here wat mense aan die lewe hou.  In Psalm 30 word daar vir ons gesê dat dit die Here is wat my aan die lewe gehou het, toe ek na die dood toe op pad was.  Die Here kan oog in ‘n oogwink omstandighede heeltemal verander.  Gister was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer.

Dit is ook vir ons ‘n les.  Ook in ons omstandighede moet ons die Here se hand agter die voorsiening in ons lewe raaksien.  Ook ons moet erken dat dit net die Here is wat sorg en voorsien, en dat dit die Here is wat trane in ‘n gelag kan verander.  Eer en loof Hom daarvoor.

Maar ons moet ook onthou dat Hy Tabita gebruik het om Sy hande en voete in Joppe te wees.  So gebruik Hy vandag nog steeds mense om Sy werk in hierdie wêreld te verrig.  Wees diensbaar en beskikbaar vir Hom.