Preekskets 18 September 2022 Ds Jacques – Keuses, keuses, keuses


Teks:  Lukas 16:1-18

Liedere:  167:,2   183:1,2 125:1,2,3,4

Wat leer God se Woord ons van fokus?  Wat is fokus?  Fokus dui vir ons op akkuraatheid, om te korrel, om ‘n doel in die oog te hou.  Wanneer ‘n mens se fokus verskerp, gebeur twee dinge.  Eerstens identifiseer jy alle dinge wat met jou einddoel inmeng.  Dan maak jy ‘n plan om van hierdie dinge wat inmeng ontslae te raak.  Dit is uiters belangrik, want as jou visier nie ingestel is nie, mis jy jou doel.  Soos ‘n jagter wat in die algemene rigting van die bokke skiet of iemand wat met ‘n verkyker wat nie ingestel is nie probeer om die voëltjies in die veld te identifiseer.  Dit gaan bloot net nie werk nie.  Tweedens identifiseer jy die dinge wat jou gaan help om die fokus te verskerp sodat jy jou einddoel kan bereik en jy fokus al meer hierop.

Die lewe werk ook so.  Daar moet ‘n spesifieke fokus wees waarvolgens jy jou lewe leef.  Indien dit nie so is nie maak jy net wat jy wil en dit kan tog nie wees nie.  In Lukas 15 leer ons dat Jesus ook ‘n baie spesifieke fokus het.  Hy is gefokus op verlore mense.  Daarom moet ons fokus ook wees op dit wat vir Hom, die Een vir wie ons navolg, wees. 

In die verhaal wat ons dan nou hier in Lukas 16 kry, lees ons van ‘n oneerlike bestuurder, wat die verantwoordelikheid kry om sy eienaar se goed, in sy afwesigheid, goed te bestuur.  Hy doen dit nie.  Wanneer die eienaar terugkeer en daarvan uitvind, word die bestuurder versoek om hom te kom sien en verslag van sy werk te doen.  Die bestuurder weet dat hy in groot moeilikheid is, heel moontlik sy werk gaan verloor en nou hande arbeid sal moet verrig of selfs moet bedel om te oorleef.  Hy sien nie daarvoor kans nie.  Hy maak ‘n plan.  Hy begin om die mense wat vir die eienaar geld skuld aan sy kant te kry deur hul skuld te verminder.  So maak hy vir homself vriende vir wanneer hy nie meer werk het nie. Wanneer die eienaar hiervan uitvind wens hy hom met die goeie plan geluk.  Dalk voel die eienaar dat die mense gaan dink dis sy plan gewees en nou het hulle ‘n beter dink van hom.  Dan Jesus se les:  Maak julle ook so.  Fokus op die dinge wat werklik belangrik is.  Fokus op God se koninkryk.  Lewe vir die toekoms.  Doen alles wat jy doen met die oortuiging dat die Eienaar die erkenning daarvoor moet kry, nie jy nie.