Irak


Oor die laaste paar jare het Christene in Irak ‘n florerende digitale kerk gebou.  Baie mense, wat in areas woon waar daar geen fisiese kerk is nie, het tot geloof gekom, veral in die landelike suide en weste, ver weg van groot stede.  Hulle vind hul krag en vreugde in hierdie digitale kerke.  Prys God, dat daar in die midde van konflik, of selfs as gevolg van die konflik, onbereikte mensegroepe is wat nou die liefde van Christus ervaar en Moslems draai in ongekende getalle na Jesus – selfs uit ekstreme agtergronde.  Bid vir die 98% wat nog nooit die evangelie gehoor het nie.  www.is.gd/wb039