Preekskets 25 September 2022 Ds Jacques – Dissipels hou altyd aan met groei


Teks:  2 Petrus 1:3-11

Liedere:  198:1,2,3   238:1,2,3,   231:1,3,4

Gelowiges moet entoesiasties wees oor groei.  Ons wil en moet nie stagneer nie.  Ons wil hê dat die vuur van God in ons harte brand.  Dissipels moet nooit ophou groei nie.  Volgens 1 Petrus 1:3 het God alreeds alles aan ons geskenk wat ons nodig het om Hom met passie en oortuiging te volg en te dien.  As ons dit dus nie doen nie, lê die probleem nie by God nie, maar by ons.  Volgens die teks is daar sekere kenmerke of aksies wat in ons lewe sigbaar moet wees, wat help dat ons geloof verryk word en wat toon dat ons besig is om in die Here te groei.  Deugsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde onder mekaar en liefde vir alle mense. 

As gelowiges moet hierdie tekens in ons lewens sigbaar raak.  Dit is nie afgehandelde take nie en dit bou ook nie die een op die ander nie.  Ons is lewenslank besig om in hierdie sake te groei.  As jy nie groei nie, stagneer jy.  En as jy stagneer is jy besig om geestelik dood te gaan, soos ‘n vrugteboom wat geen vrug dra nie en van wie die waardelose takke afgesaag word en uitgebrand word.  Ongelukkig is daar baie gelowiges wat nie die begeerte het om in hierdie sake te groei nie.  Hulle skep nie die omgewing waar hulle kan groei nie.  Ons moet onsself doelbewus in ‘n groei omgewing plaas en moeite doen met ons geestelike lewe. 

Indien dit nie gebeur nie, stagneer ons en gaan ons geestelik stukkie vir stukkie dood.  Ons opwinding vir die Here begin kwyn, ons bid al minder, ons raak van ander gelowiges geïsoleerd, ons begin vir onsself leef, ons morele oortuigings begin verswak, ons prioriteite begin gly, ons raak al meer materialisties en so verval ons stelselmatig al meer in sonde.  Dit kan nie en dit mag nooit gebeur nie., want die groei van gelowiges verskaf vir God vreugde.  Wanneer ons ingestel is op groei, begin dinge om ons gebeur.  Gelowiges wat ingestel is op geestelike groei laat dinge vir God se koninkryk gebeur.  Jy begin ander mense motiveer.  Daar is ‘n aansteeklike entoesiasme oor God en Sy koninkryk in jou hart.  God forseer jou nooit om so te lewe nie, maar dit verskaf vir Hom groot vreugde as dit wel in jou lewe begin gebeur.  Doen moeite, neem self verantwoordelikheid vir jou geestelike groei, skep die omgewing waarin groei moontlik is en staan verwonderd en sien wat God alles deur jou kan laat gebeur.