Indië


Rassisme en vooroordele is vir God onaanvaarbaar.  Die kaste-stelsel is erg rassisties.  Kaste verkondig dat sommige mense eenvoudig beter en meer waardevol as ander is.  Dit is ‘n groot saak wat aandag van die kerk vereis.  Onlangs het kerkleiers God se Woord bestudeer  en die kaste-stelsel en die Here se Nagmaal bespreek.  Uiteindelik het die leiers verklaar “As ek in Jesus is, behoort ek nie verder aan die kaste waarin ek gebore is nie.  Ek is of ‘n Brahmin of in Jesus.  Ek kan nie in albei wees nie.  Ons kies vir Jesus”.  Bid vir die kerkleiers, dat hulle waarlik in die nuwe identiteit wat hulle in Jesus ontdek het sal leef en so ‘n lig op die bergtop sal wees.  www.is.gd/wb041