Laylat al-Qadr (Nag van krag)


Moslems glo dat Allah die hele Quran vanuit die sewende hemel na die eerste hemel gedurende die Laylat al-Qadr gestuur het.  Dit maak die nag meer geestelik geseënd as ‘n duisende maande.  Tog weet niemand wanneer hierdie presies was nie, maar die meeste Moslems sal dit op die 17de en 18de April van die jaar vier, deur die hele nag lank te bid, in die hoop dat hulle vergifnis van hulle sondes sal ontvang.    Bid op die dae dat die wat opsoek is na die lig deur drome of visioene vir Jesus sal ontmoet en dat duisende sal besef dat ware vergifnis net te vind is in Jesus alleen.  www.is.gd/wb115