Preekskets 9 April 2023 Ds Jacques – Paasfees


In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maa hou moed… (Johannes 21:1-17)

Wat beteken vryspraak en regverdiging?  Dit is God se verklaring aan hulle wat Jesus aangeneem het.  Ons skuld is afgeskryf.  Ons skuld is deur Jesus oorgeneem.  Romeine 3:21-26 stel dit baie duidelik dat ons vryspraak ontvang deur in Jesus te glo.  Ons word vrygespreek sonder dat ons dit verdien, op grond van Sy genade.  Ons word vrygespreek omdat ons glo in die voltooide werk van Jesus Christus.  Sy offerbloed bedek ons sonde.  So sien God ons nou as vry en vlekkeloos, deur die bloed van Jesus Christus.  Dit is deur hierdie vryspraak dat die vrede van God in ons lewens heers.  Nou kan God met die proses van heiligmaking in ons begin. 

Nadat Jesus gekruisig is, verander alles vir die dissipels.  Hulle het hul leier verloor en weet nie hoe die toekoms nou vir hulle lyk nie.  ‘n Paar van hulle besluit om maar weer te gaan vis vang.  Hulle is die hele nag besig, maar vang niks.  Dan verskyn daar iemand op die strand.  Hulle herken nie die persoon nie.  Die persoon sê vir hulle dat hulle die net aan die ander kant van die boot moet uitgooi.  Skielik is daar so baie visse dat die net wil skeur.  Dan herken hulle vir Jesus.  Hulle besef dat Jesus werklik leef.

Jesus praat met die dissipels en herbevestig aan hulle dat hulle steeds Sy dissipels is, dat Hy steeds leef en hul leier is en dat hulle steeds ‘n opdrag het wat hulle moet gaan uitvoer.  Hulle is steeds vissers van mense en dis waarmee hulle hulself moet besig hou.  Dis amper asof Hy vir hulle wil sê:   Die werk begin nou eers!  Die dissipels moet besef dat die verandering vir hulle nie alleenlik by die kruis plaasgevind het nie, maar veral Sondag by die leë graf.  Dis die nuwe boodskap waarmee hulle na die wêreld moet gaan. Dit gaan nie noodwendig maklik wees om die wêreld hiervan te oortuig nie, maar dis deur en deur ‘n boodskap wat die moeite werd is om na die wêreld te neem.  Die dissipels moet daaraan vashou dat Jesus reeds die wêreld oorwin het.  Dis vanuit hierdie wete en krag dat hulle vir Jesus moet gaan getuig.  Dit sal nie noodwendig altyd maklik wees nie, maar hulle moet moed hou, want Jesus het reeds oorwin.