Preekskets 16 April 2023 Ds Jacques – Sien is glo


Teks:  Markus 16:9-18

Liedere:  423:1,2,3  422:1,2,3   268   417:1,2

Min mense het die voorreg gehad om Jesus persoonlik na Sy opstanding te sien.  Hy het net aan ‘n uitgesoekte klompie mense verskyn en dan was Hy ook net vir 40 dae na Sy opstanding in hierdie wêreld, voordat Hy met Sy hemelvaart teruggekeer het na die hemel.  Dit was selfs vir hierdie mense nie maklik om dit te glo nie.  Wanneer iemand die voorreg gehad het om Jesus te sien en hy of sy gaan vertel dit oor aan ander, was hulle maar baie skepties en meestal sommer heeltemal onoorreedbaar ongelowig. 

In hierdie teks sien ons dit dan ook.  Jesus verskyn aan Maria Magdalena.  Sy vertel dit oor, maar sy word nie geglo nie.  Dan verskyn Jesus aan 2 dissipels.  Hulle vertel dit oor en ook hulle word nie geglo nie.  En dan die verskyning aan al die dissipels.  Jesus berispe die dissipels.  Dis amper asof Jesus vir hulle wil sê dat Hy meer van hulle verwag het.  Hulle is juis die mense wat die opstanding moes verwag het en met groot opwinding moes gereageer het toe hulle dit hoor, maar nou twyfel hulle. 

Dis verseker nie ongewoon dat mense nie glo voordat hulle eers met feite gekonfronteer word nie.  Die dissipels kry egter nou die opdrag om hierdie opstandings boodskap na die hele mensdom te neem en mense uit te nooi om dit as waarheid te aanvaar.  Sien is glo verander nou na hoor is glo.  Die belofte van redding word gegee aan elkeen wat hierdie boodskap hoor en glo.  Al wat ons moet weet is dat dit net geloof in Jesus Christus is wat ons kan red.  Dis egter groot genade wat ons in staat stel om hierdie boodskap te hoor en dit te glo.  Ons menslike natuur en aard rebelleer hierteen.  Ons wil eers sien voordat ons glo.  Gelukkig vir ons is daar hulp.  Ons het die Woord en ons het die kerk wat uit mense bestaan wat al vir eeue voor ons reeds glo.  Ons het medegelowiges om ons wat oor hul geloof getuig.  Ons sien mense wie se lewens deur Jesus aangeraak word, mense wie se hele lewe verander na hierdie ontmoeting met Hom.  Ons het die Heilige Gees wat ons help om te glo en in ons woon om onsr verder toe te rus om te praat oor wat ons glo.  Wat ‘n voorreg om hierdie boodskap te hoor en dit dan waarlik te glo.  Dit is net genade.