Bereik Nepal aanlyn


Onlangse pogings om Nepal met die Evangelie te bereik deur middel van sosiale media het tot die ontstaan van meer as 100 nuwe Ontdek die Bybel Studiegroepe gelei.  Deur die internet word die Evangelie tot by die verste uithoeke van die Himalayas in Nepal versprei.  In sekondes word areas bereik, wat voorheen na deeglike beplanning en dae se stap, bereik  sou word.  Bid dat mense in alle areas van Nepal die Evangelie deur die internet sal ontdek.  Bid vir wysheid om metodes te vind om hierdie geestelike soekers deur aanlyn sowel as direkte pogings te bereik.  www.is.gd/wb118