Preekskets 14 Mei 2023 Ds Jacques – ‘n Liefde wat ons verstand te bowe gaan


Teks:  Efesiërs 3:14-21

Liedere:  198:1,2,3   182:1,2,3   167:1,2   491:1,2,3,4

Wat is jou moedertaal?  Die taal waarmee jy groot gemaak is, is jou hartstaal.  Die taal waarin jy gemaklik is om te praat en te bid.  Ons voel sterk oor ons eie taal en regte vir ons taal.  Ons is bereid om te veg vir die behoud van ons taal en die gelyke erkenning van ons taal.

Vandag se teks herinner ons dat alles wat bestaan aan God te danke is.  Die God van liefde skep en hou in stand.  Hy versorg ons en stuur ons om in Sy diens te staan.  In die teks skryf Paulus dat Hy vir die hoorders bid, dat hulle innerlike krag sal ontvang.  Dat hulle deur die krag van God se Gees aangeraak sal word en dat hulle dan sal bydra om ‘n verandering in die wêreld, in mense se lewens te maak. 

Ons moet eers self deur God se Gees aangeraak word, verander word, geaffekteer word, sodat ons dit dan ook in die wêreld kan gaan doen.  Dis die opdrag wat ons van God ontvang.  Ons moet volgens Sy gebooie handel en lief hê soos wat Hy ons lief het (1 Joh 3:24).  Dit is nie moontlik om so te kan lief hê en die wêreld so te kan verander sonder geloof nie.  Ons bly in Hom en Sy Gees bly in ons. 

Paulus bid dat ons ‘n begrip van God se liefde sal kry en dat ons dan mekaar sal begin lief hê in ooreenkoms met sy gebod.  Hy bid dat hy wens dat ons God se liefde sal ken of sal beleef.  En laastens bid hy dat hy wil hê dat ons in gebondenheid met Jesus sal lewe.  Geanker in Sy liefde, sodat ons soos Hy in liefde sal kan optree.  Ons weet wat is ons huistaal of moedertaal.  Maar wat is die taal van God?  Volgens hierdie teks en ek glo volgens die hele Bybel, word ons geleer dat God se taal die taal van liefde is.  Dis waarmee Hy Hom aan ons bekend stel.  Dis hiermee wat Hy deur ons Homself aan ander bekend stel.  Dis hoe ons mekaar as gelowiges reg oor die wêreld herken en met mekaar kan kommunikeer.  Deur Sy hemelse taal van liefde.  Kom ons leer dit al duideliker “praat”.