Preekskets 28 Mei 2023 Ds Jacques – Ons hoop lê daarin dat God mense verander


Teks:  Handelinge 2:1-13

Liedere:  440:1-4   434:1-3   436:1-3   438:1,2

Jesus maak die belofte aan Sy dissipels dat Hy hulle nie as weeskinders sal agter laat wanneer Hy opvaar na die hemel nie.  Hulle moet net in Jerusalem wag op die Gees wat as Voorspraak aan hulle gestuur gaan word  Sonder dat hulle presies weet wat dit beteken, vertrou hulle Jesus en wag op die Gees.  Dan gebeur die wonderwerk!  ‘n Bo-natuurlike gebeurtenis vind plaas.  Iets soos vuurtonge kom op al die mense af.  Die hele vertrek ruk weens ‘n rukwind en almal word met die Gees vervul.  Onmiddellik kry hulle die vermoë om verskillende tale te praat.  Met hierdie moment word die kerk gebore.  Die Gees van die opgestane Here vul gelowiges en hulle ontvang krag om vir Hom as gestuurdes te getuig.

Hierdie hele proses vul ons almal met hoop.  Johannes 16:7 sê vir ons dat dit juis tot ons voordeel is dat Jesus na die hemel moet terugkeer, want dan sal Hy Sy Vader vra om hierdie voorspraak vir ons te stuur om ons met krag te kom vul.  Die krag van Sy opgestane Gees.  Die Gees is nou vir ons ‘n waarborg dat alles wat Jesus oor die toekoms beloof het sal waar word.  Ons word gevul en geroep om as mede-werkers deel te wees van Sy werk op aarde. 

Met Prinkster het alles in die kerk verander.  Die belofte van Jesus aan Sy dissipels het waar geword.  Die mense is met die Gees vervul.  Hulle ontvang goddelike gawes.  Hierdie gawes moet nou aangewend word of gebruik word om die negatiewe in positiewe te verander.  Orals waar ons ons bevind, teenoor verskillende mense wat os pad kruis, moet ons as kragdadige, geesvervulde getuie optree. Ons hoop lê daarin dat die Gees mense verander, steeds nog vandag verander.  Ons is mos darem al elkeen geraak en deur God verander.  En Hy sal dit steeds bly doen omdat Hy vir ons as mensdom so lief is en omgee.  Die Gees verander ons van binne.  Ons hoef nie te bid om meer van die Gees te ontvang nie.  Ons het reeds die Gees.  Ons moet eerder bid en vra dat ons die Gees sal toelaat om meer van ons te kry.  Die Gees het in Handelinge individue verander en deur hulle die gemeenskap.  Kom ons vertrou God se Gees, dat Hy dit vandag nogsteeds gaan en wil doen.  Sodat God se Naam verheerlik kan word, Sy koninkryk sal kom en Sy wil sal geskied.