Preekskets 23 Julie 2023 Rob Berman – Jews for Jesus – Single white page


Reg deur die Bybel word daar vir ons vertel dat God die mensdom lief het en in ‘n verhouding met ons wil staan.  In die Ou Testament het die mense God op ‘n sekere manier beleef.  Die idee was dat God van die mens verwag het om Hom lief te hê, dan sal God weer Sy kant van die ooreenkoms nakom en na die mens kyk.  In Genesis het God met Abraham ‘n verbond gesluit.  Hierdie verbond is verder met Moses en die uittog na die beloofdeland herbevestig.  Die Jode is God se spesiale volk, met wie Hy in ‘n verbond staan en wat deur hul besnydenis en onderhouding van die wet, aan God verbind is.

Die Ou Testament voorspel verder dat daar ‘n Verlosser of Messias na die wêreld gestuur sal word om ons te kom verlos.  Die Nuwe Testament vertel nou vir ons van Jesus wat die Messias is.  Reeds in Matteus word daar deur middel van ‘n familie-register duidelik aangedui dat Jesus uit hierdie beloofde Joodse lyn gebore is en as die Messias na die wêreld gekom het.  Daar is soveel kruisverwysings tussen die Ou en Nuwe Testament wat hierdie feit staaf.  Ongelukkig het die Jode in Jesus se tyd nie geglo dat Hy werklik hierdie Messias is nie.  Hulle het iemand anders verwag.  Gevolglik is daar tot vandag nog Jode wat steeds met groot hoop wag op die Messias wat na die wêreld gestuur moet word.  Die ortodokse Jode staan en bid met hul swart klere en lang baarde by die klaagmuur in Jerusalem.  En eintlik is die skeiding tussen die Ou en Nuwe Testament so dun, papierdun, soos ‘n enkele velletjie papier.  As hierdie Jode se oë net kan oop gaan en hulle die korrelasie tussen die twee testamente kan insien, sal die lig onmiddellik vir hulle aangaan.  Jesus is waarlik hierdie beloofde en gestuurde Seun van God van wie die profete in die Ou Testament ons reeds vertel en oor wie die dissipels in die Nuwe Testament getuig.  Indien mense hierdie insig kry skeur die vel van skeiding tussen die twee testamente weg en sien jy die verbande.  Dit bring bevryding en sekerheid, vreugde en hoop.  Kom ons bid vir soveel Jode in die wêreld wat nog teen die vel wit papier vaskyk en daarom op ‘n Messias sit en wag, in plaas daarvan om deur die skeiding te breek, die Nuwe Testament te lees, Jesus so te ontmoet en die ware vrede van God te beleef.