Indië


Die staat Manipur in Indië het in ‘n guerrilla oorlogsone verander.  Dit is nou al 2 maande lank dat die oorwegend Hindoe Meitei groep, aangevuur deur die polisie en godsdienstige haat, besig is om die Christen stamme aan te val.  Met 142 mense wat vermoor is, 300+ kerke en honderde dorpies wat vernietig is, is 65 000 mense verplig om uit die area te vlug.  Prys God dat hierdie stamme nie hul Christen geloof versaak nie, maar sterk staan in hulle geloof.     Bid vir beskerming vir die Christen stamme en veral die Meitei Christene wat in die middel vasgevang sit.  Bid dat God se koninkryk in die vreeslike situasie mag kom.  www.is.gd/wb132