Preekskets 30 Julie 2023 Ds Jacques – Die Gees wat namens ons pleit


Teks:  Romeine 9:1-5

Liedere:  203:1,2,3  286

Vir Paulus is die skryf van sy briewe ‘n baie persoonlike saak.  Hy gebruik gereeld voorbeeld vanuit sy eie lewe wanneer hy met die gemeentes praat.  Hy is ook nie bang om sy tekort en foute uit te wys wanneer hy met hulle praat nie.  In Romeine sit Paulus met ‘n tameletjie.  Hy wil graag Jerusalem besoek en hy wil ook vir die gemeente in Jerusalem ‘n geldelike bydrae saamneem.  Ongelukkig is die teenkanting onder die Jode teenoor gelowiges vanuit ‘n heidense agtergrond nog baie groot.  Baie gelowige Jode dink dat Jesus slegs vir hulle as die Messias gekom het en wil nog nie die mense wat nie-Jode is wat tot bekering kom aanvaar nie.  Die Joodse gebruike en die nakoming van die wet het hul identiteit tot nou toe nog bepaal en hulle voel dat nie-Jode daarom nie deel kan vorm van die nuwe kerk nie. 

Paulus se reputasie is tot ‘n mate nou op die spel.  Hy het die wêreld deurkruis met die boodskap van Jesus en oral waar hy kom gemeentes gestig.  Mense kom tot bekering en volg Jesus.  Paulus beleef dat die seëninge wat God vir die Jode aangekondig het, nou tot alle mense uitgebrei is.  Waar hy ook al gaan sien hy wat die Here besig is om in mense se lewens te doen en daarom is hy so opgewonde om dit met ander te deel.  Die wete dat die Jode in Jerusalem moontlik nie so gaan voel nie, maak hom baie hartseer.

Hy voel dat God waardig is om vereer te word.  Alle mense moet voor Hom die knie buig en Hom aanbid.  Dit is dan asof Paulus met die gedagte dat dit veel belangriker is as die reaksie van die Jode, vrede maak.  Hy glo dat die Gees namens hom sal pleit.  Die Gees sal die regte woorde in sy mond lê en die hoorders se harte voorberei om hom reg te hoor.  Hy gee die ontmoeting wat nog moet plaasvind aan die Here oor.  Ek dink ons kan baie by Paulus leer.  Soms voel ons ook oorweldig om oor die Here te praat of om vir Hom standpunt in te neem.  Ons verwag dalk ook teenkanting soos wat hy van die Jode in Jerusalem verwag, maar soos Paulus moet ons besef dat die Here oor alle grense werk, die hindernisse self afbreek, self deur Sy Gees die regte woorde in ons monde lê en ook die hoorders se harte voorberei.  Al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees.  Vertrou die Here.  Sy Gees pleit saam met ons.